Pisma święte
Ⅰ Ks. Nefiego 6


Rozdział 6

Nefi pisze o sprawach Boga. Pragnie nakłonić ludzi, aby przystąpili do Boga Abrahama i zostali zbawieni. W okresie lat 600–592 p.n.e.

1. I teraz ja, Nefi, nie podaję rodowodu moich ojców w atej części mojej kroniki ani też nie podam go nigdzie później na bpłytach, na których piszę, gdyż jest on w kronice spisanej przez mojego cojca, dlatego nie zapisuję go tutaj.

2. Wystarczy, jak powiem, że jesteśmy potomkami aJózefa.

3. I nie jest dla mnie ważne podanie w pełni wszystkiego o moim ojcu, ponieważ nie można tego zmieścić na atych płytach, a pragnę mieć miejsce, by pisać o sprawach Boga.

4. Albowiem moim jedynym celem jest anakłonienie ludzi, aby bprzystąpili do Boga Abrahama i Boga Izaaka, i Boga Jakuba, i zostali zbawieni.

5. Dlatego nie piszę tego, co jest amiłe światu, lecz co miłe Bogu, i do tych, którzy nie należą do świata.

6. Dlatego nakażę mojemu potomstwu, aby nie zapisywało na tych płytach tego, co nie ma wartości dla dzieci ludzkich.