1 Nephi 6
  Footnotes
  Theme

  Kapittel 6

  Nephi skriver om det som er av Gud — Nephis hensikt er å overtale menneskene til å komme til Abrahams Gud og bli frelst. Ca. 600–592 f.Kr.

  1 Og nå skriver ikke jeg, Nephi, mine fedres slektshistorie i adenne del av min opptegnelse, heller ikke vil jeg skrive den senere på disse bplatene hvor jeg nå skriver, for den er skrevet i den opptegnelsen min cfar har ført. Derfor skriver jeg den ikke i dette verk.

  2 For det er nok for meg å si at vi nedstammer fra aJosef.

  3 Og det er ikke viktig for meg å være nøye med å gi en fullstendig beretning om alt som hendte min far, for det kan ikke skrives på adisse platene da jeg trenger plassen til å skrive om det som er av Gud.

  4 For hele min hensikt er å aovertale menneskene til å bkomme til Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud og bli frelst.

  5 Derfor skriver jeg ikke det som er til abehag for verden, men det som er velbehagelig for Gud og for dem som ikke er av verden.

  6 Derfor skal jeg gi min ætt befaling om ikke å fylle disse platene med noe som er uten verdi for menneskenes barn.