1 Nefi 22
  Footnotes
  Theme

  22. poglavje

  Izrael bo razkropljen po vsem obličju zemlje. — V poslednjih dneh bodo drugi narodi Izrael negovali in hranili z evangelijem. — Izrael bo zbran in odrešen in hudobni bodo zgoreli kot strnje. — Hudičevo kraljestvo bo uničeno in Satan bo zvezan. Med letoma 588 in 570 pr. Kr.

  1 In sedaj se je zgodilo, da so bratje, potem ko sem jaz, Nefi, prebral to, kar je bilo vgravirano na amedeninastih ploščah, prišli k meni in mi rekli: Kaj pomeni to, kar si prebral? Glej, ali naj to razumemo glede na to, kar je duhovno, kar se bo zgodilo glede na duha in ne po mesu?

  2 In jaz, Nefi, sem jim rekel: Glejte, preroku je bilo arazodeto po glasu bDuha, kajti cprerokom je po Duhu razkrito vse, kar bo prišlo nad človeške otroke po mesu.

  3 Zatorej to, o čemer sem bral, zadeva tako aposvetno kot duhovno, kajti zdi se, da bo Izraelova hiša prej ali slej brazkropljena po vsem obličju zemlje in tudi med vse narode.

  4 In glejte, veliko jih je, za katere tisti, ki so v Jeruzalemu, ne vedó. Da, večji del vseh arodov je bil bodpeljan; in razkropljeni so sem ter tja po morskih cotokih; in kje so, ne ve nihče od nas, vemo le, da so bili odpeljani.

  5 In ker so bili odpeljani, se je to prerokovalo glede njih in tudi glede vseh tistih, ki bodo po temle razkropljeni in bodo zmedeni zaradi Izraelovega Svetega, kajti do njega bodo postali trdosrčni; zatorej bodo razkropljeni med vse narode in vsi ljudje jih bodo asovražili.

  6 Vendar ko jih bodo adrugi narodi bnahranili in bo Gospod dvignil svojo roko nad druge narode in jih postavil za merilo in njihove cotroke bodo nosili na rokah in njihove hčere bodo nosili na ramenih, glejte, to, o čemer je govora, je časovno, kajti takšne so Gospodove zaveze z našimi očeti; in to pomeni nas v prihodnjih dneh in tudi vse naše brate, ki so iz Izraelove hiše.

  7 In to pomeni, da bo prišel čas, ko bo Gospod Bog, potem ko bo vsa Izraelova hiša razkropljena in zmedena, med adrugimi narodi vzdignil mogočen narod, da, prav na obličju te dežele; in ti bodo brazkropili naše potomstvo.

  8 In potem ko bo naše potomstvo razkropljeno, bo Gospod Bog med adrugimi narodi še naprej opravljal bčudovito delo, ki bo za naše potomstvo velike cvrednosti; zatorej je rečeno, da jih bodo drugi narodi hranili in nosili na rokah in na ramenih.

  9 In prav tako bo precejšnje avrednosti za druge narode; in ne samo za druge narode, ampak bza vso cIzraelovo hišo za razkrivanje dzavez nebeškega Očeta z Abrahamom, rekoč: V tvojem epotomstvu bodo fblagoslovljeni vsi rodovi na zemlji.

  10 In želel bi, bratje moji, da bi vedeli, da vsi rodovi na zemlji ne morejo biti blagoslovljeni, če ne bo arazkril svoje roke v očeh narodov.

  11 Zatorej bo Gospod Bog še naprej razkrival svojo roko v očeh vseh narodov, ko bo svoje zaveze in svoj evangelij prinesel tistim, ki so iz Izraelove hiše.

  12 Zatorej jih bo spet privedel iz ujetništva in azbrani bodo v deželah svoje dediščine; in privedeni bodo iz mraka in iz bteme; in vedeli bodo, da je cGospod njihov dOdrešenik in njihov Odkupitelj, Izraelov eMogočni.

  13 In kri tiste mogočne in anagnusne cerkve, ki je vlačuga vse zemlje, se bo obrnila na njihove lastne glave, kajti med seboj se bodo bvojskovali in meč njihovih clastnih rok bo padel na njihove lastne glave in pijani bodo od svoje lastne krvi.

  14 In vsak anarod, ki se bo vojskoval proti tebi, o Izraelova hiša, se bo obrnil drug proti drugemu in bpadli bodo v jamo, ki so jo kopali, da bi vanjo ujeli Gospodovo ljudstvo. In vsi, ki se cbojujejo s Sionom, bodo pokončani in tista mogočna vlačuga, ki je izkrivljala prava Gospodova pota, da, tista mogočna in nagnusna cerkev se bo sesula v dprah in padec te bo velik.

  15 Kajti glejte, govori prerok, naglo bo prišel čas, ko Satan ne bo več imel moči nad srci človeških otrok, kajti kmalu pride dan, ko bodo vsi ponosneži in ti, ki delajo húdo, kot astrnje; in prišel bo dan, ko morajo bzgoreti.

  16 Kajti kmalu bo prišel čas, ko se bo polnost Božjega asrda izlila na vse človeške otroke, kajti ne bo dopustil, da bodo hudobni pokončali pravične.

  17 Zatorej bo apravične bobvaroval s svojo močjo, četudi bo tako, da mora priti polnost njegovega srda in pravični bodo obvarovani, in sicer da bodo njihovi sovražniki pokončani z ognjem. Zatorej se pravičnim ni treba bati, kajti, tako govori prerok, rešeni bodo, četudi bo tako kot po ognju.

  18 Glejte, bratje moji, povem vam, da mora to kmalu priti; da, in sicer kri in ogenj in dimna meglica morajo priti; in mora biti na obličju te zemlje; in to pride k ljudem po mesu, če bo tako, da bodo postali trdosrčni do Izraelovega Svetega.

  19 Kajti glej, pravični ne bodo pogubljeni, kajti zagotovo bo prišel čas, da bodo vsi, ki se bojujejo s Sionom, odrezani.

  20 In Gospod bo za svoje ljudstvo zagotovo pripravil pot, da se izpolnijo Mojzesove besede, ki jih je govoril, rekoč: Gospod, vaš Bog, vam bo vzgojil apreroka, prav kakor mene, njega poslušajte v vsem, kar vam bo rekel. In zgodilo se bo, da bodo vsi tisti, ki tega preroka ne bodo poslušali, bodrezani od ljudstva.

  21 In sedaj vam jaz, Nefi, razglašam, da je ta aprerok, o katerem je govoril Mojzes, Izraelov Sveti, zatorej bo pravično izvrševal bsodbo.

  22 In pravičnim se ni treba bati, kajti ti so tisti, ki ne bodo zmedeni. Toda hudičevo kraljestvo je tisto, ki bo zgrajeno med človeškimi otroki, kraljestvo, ki je ustanovljeno med njimi, ki so v mesu —

  23 kajti naglo bo prišel čas, ko bodo vse acerkve, ki so zgrajene, da bi se okoristile, in vse tiste, ki so zgrajene, da bi pridobile moč nad mesom, in tiste, ki so zgrajene, da bi postale bpriljubljene v očeh sveta, in tiste, ki si prizadevajo za poželenji mesa in stvarmi sveta in da bi delale vsakovrstno krivičnost; da, skratka, vse tiste, ki pripadajo hudičevemu kraljestvu, so te, ki se morajo bati in trepetati in se ctresti; te so tiste, ki morajo postati ponižne do prahu; te so tiste, ki morajo biti dpožgane kot strnje; in to je glede na prerokove besede.

  24 In čas pride naglo, ko morajo biti pravični vodeni kakor ateleta iz staje in Izraelov Sveti bo kraljeval v gospostvu in moči in polnomočju in veliki slavi.

  25 In azbere svoje otroke s štirih strani zemlje; in prešteje svoje ovce in te ga poznajo; in ena čreda bo in en bpastir; in hranil bo svoje ovce in v njem bodo našle cpašo.

  26 In zaradi pravičnosti njegovega ljudstva aSatan nima moči, zatorej ne more biti spuščen za razdobje bveliko let, kajti nima moči nad srci ljudi, kajti živijo pravično in Izraelov Sveti ckraljuje.

  27 In sedaj glejte, vam jaz, Nefi, povem, da mora vse to priti po mesu.

  28 Toda, glejte, vsi narodi, rodovi, jeziki in ljudstva bodo varno prebivali v Izraelovem Svetem, če bo tako, da se bodo apokesali.

  29 In sedaj, jaz, Nefi, končam, kajti več kot to si glede teh stvari ne drznem govoriti.

  30 Zatorej bi želel, bratje moji, da bi upoštevali, da je to, kar je zapisano na amedeninaste plošče, res; in pričuje, da mora biti človek poslušen Božjim zapovedim.

  31 Zatorej vam ni treba predpostavljati, da sva jaz in moj oče edina, ki sva pričevala in to tudi učila. Če boste zatorej poslušni azapovedim in vztrajali do konca, boste poslednji dan odrešeni. In tako je. Amen.