Света писма
1. Нефи 19


Поглавље 19.

Нефи израђује плоче од руде и бележи историју свога народа – Бог Израелов ће доћи шест стотина година од времена кад Лехи напусти Јерусалим – Нефи говори о Његовим патњама и распећу – Јевреји ће бити презрени и расејани до у последње дане када ће се вратити Господу. Око 588–570 год. пре Христа.

1. И догоди се да ми Господ заповеди, стога начиних плоче од руде како бих на њима урезао запис о своме народу. И на аплочама које израдих урезах запис боца свога, а и путовања наша у пустињи, и пророштва оца мога, а и многа своја сопствена пророштва урезах на њима.

2. А у време када их начиних не знадох да ћу добити заповест од Господа да ате плоче начиним. Стога, запис оца свога и родословље предака његових и већи део свих наших поступака у пустињи урезани су на тим првим плочама о којима говорах. Стога, оно што се зби пре него што бове плоче начиних, заиста, детаљније се помиње на првим плочама.

3. И пошто по заповести начиних ове плоче, ја, Нефи, заповест примих да службовање и пророштва, јаснији и драгоценији делови њихови, треба да буду записани на аовим плочама, и да оно што беше записано треба да буде сачувано за поучавање мога народа који ће запосести земљу, а и у друге бмудре сврхе, сврхе које су Господу познате.

4. Стога ја, Нефи, израдих запис на другим плочама које дају извештај, или које дају опширнији извештај о ратовима и сукобима и уништењима мога народа. А то учиних и заповедих своме народу шта да чини када мене више не буде и да се ове плоче предају са поколења на поколење, или од пророка до пророка, до даљних заповести Господњих.

5. А извештај о аизради ових плоча биће дат касније, а онда, гле, настављам онако како говорах. А то чиним да би оно што је више свето могло бити бсачувано ради знања мога народа.

6. Ипак, на плочама не пишем ништа осим ако не мислим да је асвето. А сада, ако грешим, чак грешаху и они у стара времена, не да бих се правдао због других људи, него због бслабости која је у мени, по телу, ја бих да се извиним.

7. Јер оно што неки људи држе за велику вредност и за тело и за душу, други не држе ани за шта и газе ногама својим. Да, чак и самог Бога Израеловог људи бгазе ногама својим, кажем газе ногама, али другим речима рекао бих – одбацују Га и не слушају глас савета Његових.

8. И гле, Он адолази, по речима анђела, бшест стотина година од времена када отац мој напусти Јерусалим.

9. А свет ће Га због безакоња свога осудити као ништавног. Стога Га бичују и Он то подноси, и ударају Га, и Он то подноси. Да, апљују по Њему, а Он и то подноси, због нежне доброте своје и трпељивости своје према деци човечјој.

10. И аБог очева наших, који беху бизведени из Египта, из ропства, и Он их уз то сачува у пустињи, да, вБог Аврамов и Исаков и Бог Јаковљев, гпредаје себе по речи анђеловој, као човека, у руке опаких људи, да буде дуздигнут по речима ђЗеноковим и да буде еразапет, по речима Неумовим и да буде покопан у жгроб, по речима зЗеносовим, које он говораше о три дана итаме који ће бити знак дат о смрти Његовој онима који буду настанили острва морска, а нарочито дат онима који су од јдома Израеловог.

11. Јер овако пророк говораше: Господ Бог ће у тај дан свакако апоходити сав дом Израелов, једне гласом својим ради праведности њихове на велику радост њихову и спасење, а друге бгрмљавином и муњама моћи своје, олујом, огњем и димом, и вмрачном маглуштином, и отварањем гземље, и дгорама које ће бити уздигнуте.

12. А асве ово сигурно мора доћи, рече пророк бЗенос. И встене се земаљске морају распукнути, а због јечања земље многи цареви са острва морских ће, под утицајем Духа Божјег, узвикнути: Бог природе пати.

13. А у погледу оних који су у Јерусалиму, реч је пророка, од свих народа биће абичевани, јер бразапињу Бога Израеловог и одвраћају срца своја, одбацујући знаке и чудеса и моћ и славу Бога Израеловог.

14. А зато што одвраћају срца своја, реч је пророка, и што апрезреше Свеца Израеловог лутаће у телу и страдати и постати бзвиждук и вподсмех, и биће омражени међу свим народима.

15. Ипак, када дође тај дан, реч је пророка, када ане буду више одвраћали срца своја од Свеца Израеловог, тада ће се Он сетити бзавета које учини очевима њиховим.

16. Да, споменуће се тада аострва морских. Да, и бсабраћу све људе који су од дома Израеловог, говори Господ, по речима пророка Зеноса, са четири краја земље.

17. Да, и сва земља ће авидети спасење Господње, реч је пророка. Сваки народ, колено, језик и сви људи биће благословени.

18. И ја, Нефи, записах ово за свој народ, не бих ли их можда убедио да се спомену Господа Откупитеља свога.

19. Стога, говорах свом дому Израеловом, ако се они домогну аовога.

20. Јер гле, нешто ме покреће у духу што ме исцрпљује, толико да ми сви зглобови малаксаше због оних који су у Јерусалиму, јер да Господ не беше милостив и не показа ми о њима, као што показа и пророцима древним, и ја бих страдао.

21. И Он заиста показа апророцима древним све бо њима, а и многима показа много тога о нама. Стога је заиста потребно да сазнамо за њих јер то је о њима записано на месинганим плочама.

22. Ево, догоди се да ја, Нефи, поучавах о томе браћу своју. И догоди се да им читах много тога што беше урезано на амесинганим плочама како би сазнали за дела Господња у другим земљама, међу народом древним.

23. И читах им много тога што беше записано у акњигама Мојсијевим. Али, да бих их могао још потпуније убедити да поверују у Господа, Откупитеља свога, прочитах им оно што написа пророк бИсаија. вПримењивах ја, наиме, сва Света писма на нас, како би нам била на гкорист и поуку.

24. Стога им прозборих, говорећи: Чујте речи пророка, ви који сте остатак дома Израеловог, који сте аграна одломљена, чујте речи пророка које су писане за сав дом Израелов и примените их на себе, да можете наду имати као и браћа ваша од које сте одломљени, јер тако пророк написа.