Pyhät kirjoitukset
1. Nefi 13


Luku 13

Nefi näkee näyssä Perkeleen kirkon, joka perustetaan pakanoiden keskuuteen, Amerikan löytämisen ja asuttamisen, monien selkeiden ja kallisarvoisten osien katoamisen Raamatusta, siitä seuraavan pakanoiden luopumuksen tilan, evankeliumin palauttamisen, myöhempien aikojen kirjoitusten esille tulon ja Siionin rakentamisen. Noin 600–592 eKr.

1 Ja tapahtui, että enkeli puhui minulle sanoen: Katso! Ja minä katsoin ja näin monia kansakuntia ja valtakuntia.

2 Ja enkeli sanoi minulle: Mitä näet? Ja minä sanoin: Minä näen monia kansakuntia ja valtakuntia.

3 Ja hän sanoi minulle: Nämä ovat pakanoiden kansakunnat ja valtakunnat.

4 Ja tapahtui, että minä näin apakanoiden kansakuntien keskuudessa bsuuren kirkon muodostamisen.

5 Ja enkeli sanoi minulle: Katso sen kirkon muodostamista, joka on kaikkia muita kirkkoja iljettävämpi, joka asurmaa Jumalan pyhiä, niin, ja kiduttaa heitä ja sitoo heidät ja kytkee heidät brautaisella ikeellä ja alistaa heidät orjuuteen.

6 Ja tapahtui, että minä näin tämän asuuren ja iljettävän kirkon, ja minä näin, että bPerkele oli sen perustaja.

7 Ja minä näin myös akultaa ja hopeaa ja silkkejä ja karmiininpunaisia kankaita ja kerrattua pellavaa ja kaikenlaisia kallisarvoisia vaatteita; ja minä näin monta porttoa.

8 Ja enkeli puhui minulle sanoen: Katso, kultaa ja hopeaa ja silkkejä ja karmiininpunaisia kankaita ja kerrattua pellavaa ja kallisarvoisia vaatteita ja porttoja tämä suuri ja iljettävä kirkko ahaluaa.

9 Ja myös maailman ylistyksen tähden he ahävittävät Jumalan pyhiä ja alistavat heidät orjuuteen.

10 Ja tapahtui, että minä katsoin ja näin suuria vesiä; ja ne erottivat pakanat veljieni jälkeläisistä.

11 Ja tapahtui, että enkeli sanoi minulle: Katso, Jumalan viha on veljiesi jälkeläisten päällä.

12 Ja minä katsoin ja näin pakanoiden keskuudessa miehen, jonka suuret vedet erottivat veljieni jälkeläisistä; ja minä näin Jumalan aHengen tulevan alas ja vaikuttavan mieheen, ja hän meni suurten vesien yli vieläpä veljieni jälkeläisten luokse, jotka olivat luvatussa maassa.

13 Ja tapahtui, että minä näin Jumalan Hengen vaikuttavan muihin pakanoihin, ja he lähtivät pois orjuudesta suurten vesien yli.

14 Ja tapahtui, että minä näin ajoukoittain pakanoita blupauksen maassa; ja minä näin Jumalan vihan olevan veljieni jälkeläisten päällä, ja pakanat chajottivat ja löivät heidät.

15 Ja minä näin Herran Hengen olevan pakanoiden päällä, ja he menestyivät ja saivat amaan perinnöksensä; ja minä näin, että he olivat valkoisia ja tavattoman ihania ja bkauniita, niin kuin minun kansani ennen kuin se csurmattiin.

16 Ja tapahtui, että minä, Nefi, näin, että pakanat, jotka olivat lähteneet pois orjuudesta, nöyrtyivät Herran edessä; ja Herran voima oli aheidän kanssaan.

17 Ja minä näin, että pakanat, joista he olivat lähtöisin, olivat kokoontuneet yhteen vesille sekä maalle taistellakseen heitä vastaan.

18 Ja minä näin, että Jumalan voima oli heidän kanssaan, ja myös, että Jumalan viha oli kaikkien niiden päällä, jotka olivat kokoontuneet yhteen taistelemaan heitä vastaan.

19 Ja minä, Nefi, näin, että ne pakanat, jotka olivat lähteneet pois orjuudesta, avapautuivat Jumalan voimalla kaikkien toisten kansakuntien käsistä.

20 Ja tapahtui, että minä, Nefi, näin, että he menestyivät maassa; ja minä näin akirjan, ja sitä kuljetettiin heidän keskuudessaan.

21 Ja enkeli sanoi minulle: Tiedätkö sinä kirjan tarkoituksen?

22 Ja minä sanoin hänelle: En tiedä.

23 Ja hän sanoi: Katso, se lähtee juutalaisen suusta. Ja minä, Nefi, näin sen; ja hän sanoi minulle: aKirja, jonka näet, on baikakirja cjuutalaisista; se sisältää Herran liitot, jotka hän on tehnyt Israelin huoneen kanssa; ja se sisältää myös monia pyhien profeettojen profetioita; ja se on niiden kaiverrusten kaltainen aikakirja, jotka ovat dpronssilevyissä, paitsi ettei niitä ole niin paljon; kuitenkin se sisältää Herran liitot, jotka hän on tehnyt Israelin huoneen kanssa; sen vuoksi ne ovat suuriarvoiset pakanoille.

24 Ja Herran enkeli sanoi minulle: Sinä olet nähnyt, että kirja lähti juutalaisen suusta; ja kun se lähti juutalaisen suusta, se sisälsi Herran evankeliumin täyteyden, Herran, josta kaksitoista apostolia todistavat; ja he todistavat sen totuuden mukaan, joka on Jumalan Karitsassa.

25 Nämä asiat siis kulkeutuvat ajuutalaisilta puhtaina bpakanoille, sen totuuden mukaan, joka on Jumalassa.

26 Ja niiden kulkeuduttua Karitsan kahdentoista apostolin käden kautta juutalaisilta apakanoille sinä näet tuon bsuuren ja iljettävän ckirkon muodostamisen, joka on kaikkia muita kirkkoja iljettävämpi; sillä katso, se on dottanut Karitsan evankeliumista pois monia osia, jotka ovat eselkeitä ja erittäin kallisarvoisia; ja myös monia Herran liittoja se on ottanut pois.

27 Ja kaiken tämän se on tehnyt voidakseen vääristellä Herran oikeat tiet, voidakseen sokaista ihmislasten silmät ja paaduttaa heidän sydämensä.

28 Ja nyt, sinä näet, että kun kirja on kulkeutunut suuren ja iljettävän kirkon käsien lävitse, monta selkeää ja kallisarvoista asiaa on otettu pois siitä kirjasta, joka on Jumalan Karitsan kirja.

29 Ja näiden selkeiden ja kallisarvoisten asioiden pois ottamisen jälkeen se kulkeutuu kaikille pakanakansakunnille; ja sen kulkeuduttua kaikille pakanakansakunnille, niin, vieläpä näkemiesi suurten vesienkin ylitse, niiden pakanoiden mukana, jotka ovat lähteneet pois orjuudesta, sinä näet – niiden monien selkeiden ja kallisarvoisten asioiden tähden, jotka on otettu pois kirjasta, jotka olivat selkeitä ihmislasten ymmärrykselle sen selkeyden mukaan, joka on Jumalan Karitsassa – näiden asioiden tähden, jotka on otettu pois Karitsan evankeliumista, tavattoman monet kompastuvat, niin että Saatanalla on heihin suuri valta.

30 Kuitenkin sinä näet, että ne pakanat, jotka ovat lähteneet pois orjuudesta ja jotka Jumalan voima on kohottanut kaikkien toisten kansakuntien yläpuolelle maassa, joka on kaikkia muita maita oivallisempi, joka on maa, josta Herra Jumala on tehnyt isäsi kanssa liiton, että hänen jälkeläisensä saavat sen aperintömaaksensa; ja nyt, sinä näet, ettei Herra Jumala salli, että pakanat hävittävät kokonaan jälkeläistesi bsekoituksen, joka on veljiesi joukossa.

31 Eikä hän myöskään salli, että pakanat ahävittävät veljiesi jälkeläiset.

32 Eikä Herra Jumala myöskään salli, että pakanat jäävät ikuisesti siihen kauheaan sokeuden tilaan, jossa sinä näet heidän olevan niiden selkeiden ja sangen kallisarvoisten Karitsan evankeliumin osien tähden, jotka se ailjettävä kirkko, jonka muodostumisen sinä olet nähnyt, on salannut.

33 Sen vuoksi Jumalan Karitsa sanoo: Minä olen armollinen pakanoille rangaistakseni Israelin huoneen jäännöstä suurella tuomiolla.

34 Ja tapahtui, että Herran enkeli puhui minulle sanoen: Katso, sanoo Jumalan Karitsa, rangaistuani Israelin huoneen ajäännöstä – ja tämä jäännös, josta minä puhun, on sinun isäsi jälkeläiset – siis rangaistuani heitä tuomiolla ja lyötyäni heitä pakanoiden kädellä ja pakanoiden bkompastuttua pahasti niiden selkeimpien ja kallisarvoisimpien Karitsan cevankeliumin osien tähden, jotka tuo iljettävä kirkko, joka on porttojen äiti, on salannut, sanoo Karitsa: Minä olen armollinen pakanoille sinä aikana, niin että dtuon omalla voimallani heille julki paljon evankeliumistani, joka on oleva selkeä ja kallisarvoinen, sanoo Karitsa.

35 Sillä katso, sanoo Karitsa: Minä olen ilmaiseva itseni sinun jälkeläisillesi, niin että he kirjoittavat paljon sellaista, mitä minä opetan heille ja mikä on selkeää ja kallisarvoista; ja sen jälkeen, kun sinun jälkeläisesi on hävitetty ja he vaipuvat epäuskoon, ja myös sinun veljiesi jälkeläiset, katso, anämä asiat kätketään, jotta ne tulisivat ilmi pakanoille Karitsan lahjan ja voiman avulla.

36 Ja niihin kirjoitetaan minun aevankeliumini, sanoo Karitsa, ja minun bkallioni ja minun pelastukseni.

37 Ja asiunattuja ovat ne, jotka pyrkivät tuomaan esiin minun bSiionini sinä aikana, sillä heillä on oleva Pyhän Hengen clahja ja voima; ja jos he dkestävät loppuun asti, heidät ylennetään viimeisenä päivänä ja pelastetaan Karitsan ikuiseen evaltakuntaan; ja ne, jotka fjulistavat rauhaa, niin, sanomaa suuresta ilosta, kuinka ihanat he ovatkaan vuorilla.

38 Ja tapahtui, että minä näin veljieni jälkeläisten jäännöksen, sekä että Jumalan Karitsan akirja, joka oli lähtenyt juutalaisen suusta, tuli pakanoilta veljieni jälkeläisten bjäännökselle.

39 Ja kun se oli tullut heille, minä näin toisia akirjoja, jotka tulivat Karitsan voimasta pakanoilta heille, jotta pakanat ja veljieni jälkeläisten jäännös sekä juutalaiset, jotka oli hajotettu kaikkialle maan päälle, tulisivat bvakuuttuneiksi siitä, että profeettojen ja Karitsan kahdentoista apostolin aikakirjat ovat ctodet.

40 Ja enkeli puhui minulle sanoen: Nämä aviimeiset aikakirjat, jotka olet nähnyt pakanoiden keskuudessa, tulevat bvahvistamaan todeksi ne censimmäiset, jotka ovat Karitsan kahdeltatoista apostolilta, ja ilmaisemaan ne selkeät ja kallisarvoiset asiat, jotka on otettu niistä pois; ja ilmaisevat kaikille suvuille, kielille ja kansoille, että Jumalan Karitsa on iankaikkisen Isän Poika ja maailman dVapahtaja ja että kaikkien ihmisten on tultava hänen luoksensa, tai he eivät voi pelastua.

41 Ja heidän on tultava niiden sanojen mukaan, jotka vahvistetaan Karitsan suulla; ja Karitsan sanat tullaan ilmaisemaan sinun jälkeläistesi aikakirjoissa samoin kuin Karitsan kahdentoista apostolin aikakirjoissa; sen vuoksi ne molemmat vahvistetaan ayhdeksi, sillä kaikella maalla on byksi Jumala ja yksi cPaimen.

42 Ja tulee aika, jolloin hän ilmaisee itsensä kaikille kansakunnille, sekä ajuutalaisille että myös pakanoille; ja kun hän on ilmaissut itsensä juutalaisille sekä pakanoille, sitten hän ilmaisee itsensä pakanoille sekä juutalaisille, ja bviimeiset ovat ensimmäisiä ja censimmäiset ovat viimeisiä.