1 Nefi 12
  Fusnote
  Tema

  Poglavlje 12

  Nefi u viđenju vidi zemlju obećanu; pravednost, bezakonje i pad njenih žitelja; dolazak Jaganjca Božjega među njih; kako će dvanaest učenika i dvanaest apostola suditi Izraelu; te mrsko i prljavo stanje onih koji propadnu u nevjeru. Oko 600–592. pr. Kr.

  1 I dogodi se da mi anđeo reče: Pogledaj i promotri potomstvo svoje, a i potomstvo braće svoje. I ja pogledah te promotrih azemlju obećanu; i promotrih mnoštva ljudi, da, kao da ih bijaše brojem koliko i pijeska morskoga.

  2 I dogodi se da vidjeh mnoštva sabrana zajedno za boj, jedna protiv drugih; i vidjeh aratove, i glasine o ratovima, i velike pokolje mačem među narodom svojim.

  3 I dogodi se da vidjeh mnoge naraštaje kako nestaju na način koji uzrokovaše ratovi i sukobi u zemlji; i vidjeh mnoge gradove, da, i to tolike da ih ne izbrojah.

  4 I dogodi se da vidjeh atamnu bmagluštinu na licu zemlje obećane; i vidjeh munje, i čuh gromove, i potrese, i svakovrsne zastrašujuće buke; i vidjeh zemlju i stijene kako pucaju; i vidjeh planine gdje se raspadaju na komade; i vidjeh ravni zemaljske kako se raspukoše; i vidjeh mnoge gradove kako cpotonuše; i vidjeh mnoge kako izgorješe u vatri; i vidjeh mnoge kako se srušiše na zemlju zbog trešnje njezine.

  5 I dogodi se, nakon što vidjeh ovo, ugledah atamnu sumaglicu, kako se raspršuje s lica zemaljskoga; i gle, ugledah mnoštva koja ne padoše zbog velikih i strašnih sudova Gospodnjih.

  6 I vidjeh kako se nebesa otvoriše, i aJaganjca Božjega kako silazi s neba; i on siđe dolje te im se pokaza.

  7 I također vidjeh te svjedočim da Duh Sveti siđe na advanaest drugih; i oni bijahu zaređeni od Boga, i izabrani.

  8 I anđeo mi prozbori, govoreći: Promotri dvanaestoricu učenika Jaganjčevih, koji su izabrani da poslužuju potomstvu tvome.

  9 I on mi reče: Sjećaš li se advanaestorice apostola Jaganjčevih? Gle, to su oni koji će bsuditi dvanaesterim plemenima Izraelovim; stoga, oni će suditi dvanaestorici službenika iz potomstva tvojega, jer vi ste iz doma Izraelova.

  10 A ovih advanaest službenika koje vidiš sudit će potomstvu tvojemu. I gle, oni su pravedni zauvijek; jer su zbog vjere njihove u Jaganjca Božjega bhaljine njihove obijeljene u krvi njegovoj.

  11 I anđeo mi reče: Gledaj! I ja pogledah te vidjeh kako atri naraštaja prolaze u pravednosti; i haljine njihove bijahu bijele, i to poput one Jaganjca Božjega. I anđeo mi reče: Ovi su obijeljeni u krvi Jaganjčevoj, zbog vjere svoje u njega.

  12 I ja, Nefi, također vidjeh mnoge od ačetvrtoga naraštaja koji preminuše u pravednosti.

  13 I dogodi se da vidjeh mnoštva zemaljska sabrana zajedno.

  14 I anđeo mi reče: Promotri potomstvo svoje, a i potomstvo braće svoje.

  15 I dogodi se da ja pogledah te vidjeh narod potomstva svojega sabran zajedno u mnoštvima aprotiv potomstva braće moje; i oni se sabraše zajedno za boj.

  16 I anđeo mi prozbori, govoreći: Promotri izvor aprljave vode što ga otac tvoj vidje; da, i to brijeke o kojoj on govoraše; a dubine su njezine dubine cpakla.

  17 A tamne amagluštine napasti su đavlove, koje bzasljepljuju oči i otvrdnjuju srca djece ljudske, te ih odvode na cširoke ceste, tako da propadaju i postaju izgubljeni.

  18 A velika i prostrana azgrada, koju otac tvoj vidje, predstavlja tašte bzamisli i coholost djece ljudske. A dijeli ih velik i strašan dbezdan; da, i to riječ epravde Vječnoga Boga, i Mesije koji je Jaganjac Božji, o kome Duh Sveti svjedoči, od postanka svijeta do ovoga vremena, i od ovoga vremena nadalje i zauvijek.

  19 I dok anđeo govoraše te riječi, ja pogledah i vidjeh da se potomstvo braće moje sukobljavaše s potomstvom mojim, prema riječi anđelovoj; i zbog oholosti potomstva mojega, te anapasti đavlovih, vidjeh da potomstvo braće moje bnadvlada narod potomstva mojega.

  20 I dogodi se da pogledah i vidjeh narod potomstva braće svoje, kako on svlada potomstvo moje; i oni se kretahu u mnoštvima licem zemlje.

  21 I vidjeh ih sabrane zajedno u mnoštvima; i vidjeh aratove i glasine o ratovima među njima; i u ratovima i glasinama o ratovima vidjeh kako mnogi naraštaji prolaze.

  22 I anđeo mi reče: Gle, ovi će apropasti u nevjeru.

  23 I dogodi se da vidjeh kako oni, nakon što propadoše u nevjeru, postadoše ataman, i mrzak, i bprljav narod, pun cdokonosti i svih vrsta odvratnosti.