Помощни материали за изучаване
  9. Храмът на Ирод
  Бележки под линия
  Theme

  9. Храмът на Ирод

  Тази фотография показва мащабен макет на храма на Ирод, както се смята, че е изглеждал през 67 г. от Хр. Стената, която огражда храмовия комплекс, включва светилището, където се намират Пресветото място, Светото място и три големи двора.

  Важни събития: Иосиф и Мария представили младенеца Исус в храма (Лука 2:22–38). Спасителят поучавал в храма, когато бил на 12 години (Лука 2:41–46). Спасителят прогонил среброменителите от храма (Мат. 21:12–13) и пророкувал относно разрушаването на храма (Мат. 24:1–2). Един бъдещ храм ще бъде изграден в Ерусалим (Езек. 40–48; Зах. 8:7–9). (Вж. Ръководство към Писанията, “Храм, Дом на Господа”.)

  Herod's temple

  9. Храмът на Ирод Смята се, че този модел представлява точно, мащабно копие на древния храм.