Помощни материали за изучаване
  7. Витлеем
  Бележки под линия
  Theme

  7. Витлеем

  На преден план фотографията показва скалисти хълмове и пасища, а на заден план се вижда съвременният град Витлеем.

  Важни събития: Тук била погребана Рахил (Бит. 35:16–20). Рут и Вооз живели тук (Рут 1:19–2:4). Цар Давид бил роден и помазан за цар (1 Цар. 16:1–13). Тук бил роден Спасителят и овчарите, и мъдреците Му се поклонили (Мат. 2:1–11; Лука 2:4–16). (Вж. Ръководство към Писанията, “Витлеем”.)

  Bethlehem

  7. Витлеем В този град се родил Господ Исус Христос.