Помощни материали за изучаване
  6. Юдейската хълмиста страна
  Бележки под линия
  Theme

  6. Юдейската хълмиста страна

  Юдейската хълмиста страна е дълга около 56 км и широка 27 км. По-голямата част от нея е камениста и трудна за обработване. Хълмовете са пресечени от долини, където земята е доста плодородна. В най-ранни времена израилтяните живели по тези хълмове, като ги използвали за защита срещу завоевателите. В този район е разположен Ерусалим.

  Важни събития: Господ обещал тази земя на Авраам и на потомството му (Бит. 13:14–18; 17:8). Сара и Авраам били погребани в пещерата Махпелах в Хеврон (Бит. 23:19; 25:9). Давид завзел Ерусалим от евусците (2 Цар. 5:4–9). Според летописите, по тези хълмове са станали повече събития от Стария завет, отколкото на което и да е друго място.

  Judea

  6. Юдейската хълмиста страна Неравен пейзаж като този покрива по-голямата част от Светата земя на юг и изток от Ерусалим.