Помощни материали за изучаване
  2. Планината Синай (Хорив) и Синайската пустош
  Бележки под линия
  Theme

  2. Планината Синай (Хорив) и Синайската пустош

  Планинските върхове на заден план са на Джебел Муса (араб. “Планината на Моисей”). Има няколко вероятни местоположения на планината Синай, като едно от най-общоприетите е Джебел Муса.

  Важни събития: Бог се явил на Моисей и му дал десетте заповеди (Изход 19–20). Моисей, Аарон, двама от Аароновите синове и 70 старейшини видели Бог и общували с Него (Изход 24:9–12). Бог дал указания на Моисей за построяването на скинията (Изход 25–28; 30–31). Израилтяните убедили Аарон да направи златен телец и му се покланяли (Изход 32:1–8). Илия дошъл в тези земи, след като избягал от долината Езраел, където живяла царица Езавел (3 Цар. 19:1–18). Тук Илия също разговарял с Бог (3 Цар. 19:8–19).

  Plain of Rahah & Mt. Sinai, Egypt

  2. Планината Синай (Хорив) и Синайската пустош По заповед на Бог, Моисей завел израилтяните до тази планина, за да получат Божия закон. Фотографията показва мястото, където според преданието се намира планината Синай.