Помощни материали за изучаване
  29. Атина
  Бележки под линия
  Theme

  29. Атина

  Тази фотография показва развалините на Партенона в Атина. Атина била древногръцката столица на Атика. Във времената на Новия завет, градът се намирал в римската провинция Ахаия. Бил наречен по името на гръцката езическа богиня Атина. По времето на Новия завет, Атина била загубила много от предишното си величие и слава, но в нея все още се намирали статуи и паметници на много богове и богини, включително и на “непознатия бог” (Деяния 17:23).

  Важни събития: Апостол Павел посетил града и проповядвал на Ареопага (Аресовия хълм), намиращ се близо до Партенона (Деяния 17:15–34). От Атина до други части на Гърция били изпратени мисионери (1 Сол. 3:1–2).

  Ephesus

  29. Атина Изобразеният тук Партенон се намира близо до Аресовия хълм, където Павел изрекъл проповедта си относно “непознатия бог” (Вж. Деяния 17:15–34).