Помощни материали за изучаване
  28. Дан
  Бележки под линия
  Theme

  28. Дан

  Преди израилтяните да завладеят страната, този древен град се наричал Лесем (Исус Н. 19:47) или Лаис (Съд. 18:7, 14). Изворите, разположени на това място, заедно с тези при Кесария Филипова, са главните водоизточници на река Иордан.

  Важни събития: Авраам спасил Лот (Бит. 14:13–16). Дановото племе завладяло областта и я нарекло Дан (Исус Н. 19:47–48). Еровоам установил култа към златния телец, което допринесло за падането на 10-те северни племена (3 Цар. 12:26–33). Дан бил най-северният град на Израил, затова Писанията споменават Израил като земята, простираща се “от Дан дори до Витсавее” (2 Лет. 30:5; Витсавее бил най-южният град). (Вж. Ръководство към Писанията, “Дан”.)

  Dan, Israel

  28. Дан Старозаветният град, разположен някога тук, указвал най-северните предели на Израил.