Помощни материали за изучаване
  24. Капернаум
  Бележки под линия
  Theme

  24. Капернаум

  Разположеният на северния бряг на Галилейското езеро Капернаум, бил център на служението на Исус в Галилея (Мат. 9:1–2; Марка 2:1–5). Важен и проспериращ риболовен и търговски център, Капернаум бил обитаван от езичници и от юдеи. Населението му през първи век от Хр. вероятно не е било повече от 1000 души. Капернаум се намирал на важен търговски кръстопът и бил заобиколен от плодородни земи. Тук римските войски построили бани и складове, а също допринесли за изграждането на социалната структура и с добре построени обществени сгради. Въпреки многото чудеса, извършени тук, като цяло, хората от Капернаум отхвърлили служението на Спасителя. По тази причина Исус проклел града (Мат. 11:20, 23–24). След време Капернаум бил разрушен и сега е необитаем.

  Важни събития::Капернаум бил известен още като “собственият град” на Спасителя (Мат. 9:1–2; Марка 2:1–5). На това място Той извършил много чудеса, например изцелил много хора (Марка 1:32–34), включително слугата на един центурион (Лука 7:1–10), тъщата на Петър (Марка 1:21, 29–31), паралитика, чието легло било спуснато през покрива (Марка 2:1–12) и човека с изсъхналата ръка (Мат. 12:9–13). Също тук Исус прогонил много нечисти духове (Марка 1:21–28, 32–34), възкресил от мъртвите дъщерята на Яир (Марка 5:22–24, 35–43), и произнесъл проповедта за “хляба на живота” в синагогата на Капернаум (Иоана 6:24–59). Спасителят дал наставления на Петър да улови риба от Галилейското езеро, да отвори устата ї, където да намери пара, с която да плати данък (Мат. 17:24–27).

  Capernaum

  24. Капернаум Останали са само някои незначителни развалини, указващи местоположението на града, където Спасителят осъществил много от чудесата Си.