Помощни материали за изучаване
  22. Хълмът Тавор
  Бележки под линия
  Theme

  22. Хълмът Тавор

  Поглед в северозападна посока. Низините, заобикалящи хълма Тавор, представляват Езраелската долина, известна още като равнината Есдралон. Град Назарет е разположен в хълмистата местност отвъд хълма Тавор.

  Важни събития: Девора и Варак събрали войските на Господа, за да се сражават срещу Явин, царя на Асор (Съд. 4:4–14). Преданието посочва хълма Тавор като едно от двете възможни места на Преображението на Спасителя (Мат. 17:1–9); другото е планината Ермон (Вж. Ръководство към Писанията, “Преображение”.)

  Mount Tabor

  22. Хълмът Тавор Върхът на тази известна природна забележителност е мястото, където според преданието Исус се преобразил пред апостолите Си Петър, Яков и Иоан (Вж. Мат. 17:1–9).