Помощни материали за изучаване
  20. Иопия
  Бележки под линия
  Theme

  20. Иопия

  Изглед в северозападна посока на пристанищния град Иопия

  Важни събития: Иона отишъл в Иопия, за да вземе кораб за Тарсис (Иона 1:1–3). Иопия бил морското пристанище, което Соломон, а по-късно и Зоровавел използвали, когато докарвали дървен материал от кедровите гори на Ливан, нужен за строежа на храмовете (2 Лет. 2:16; Ездра 3:7). Тук Петър съживил отново Тавита, известна още като Сърна (Деяния 9:36–43). Също тук, Петър получил видението за чистите и нечистите животни, което му разкрило необходимостта да се започне проповядване сред езичниците (Деяния 10). През 1841 г. тук пристигнал Орсън Хайд, за да освети Светата Земя.

  Holy Land

  20. Иопия Тук Петър получил видението, което го накарало да занесе Евангелието на езичниците (Вж. Деяния 10).