Помощни материали за изучаване
  17. Хълмовете Гаризин и Гевал
  Бележки под линия
  Theme

  17. Хълмовете Гаризин и Гевал

  Поглед в западна посока. Вляво се намира хълмът Гаризин, а този вдясно е Гевал. На фотографията се вижда днешният град Навлус. Древният град Сихем бил разположен между тези два хълма, в долината по-долу (вдясно на снимката).

  Важни събития: Авраам станувал при Сихем (Бит. 12:6–7). Яков също станувал тук и купил парцел земя (Бит. 33:18–20). Гаризин бил хълмът на благословията, докато Гевал бил хълмът на проклятието (Втор. 27–28). На хълма Гевал, Исус Навиев издигнал олтар, на чиито камъни бил написан законът на Моисей, след което прочел закона на израилтяните. (Исус Н. 8:30–35). Костите на Иосиф били погребани в Сихем (Исус Н. 24:32).

  Mount Gerizim

  17. Хълмовете Гаризин и Гевал Тези два хълма се извисявали над древния град Сихем, където били погребани костите на Иосиф (Вж. Исус Н. 24:32).