Помощни материали за изучаване
  15. Ерихон
  Бележки под линия
  Theme

  15. Ерихон

  Тази фотография показва растителността в съвременен Ерихон. В древността това е бил укрепен град в долината на река Иордан, разположен на 252 м под морското равнище. Богат селскостопански район, където растат цитрусови горички и палми, които дават фурми. На заден план се вижда възвишение, за което преданието казва, че е Планината на изкушението (Мат. 4:1–11).

  Важни събития: Близо до това място Исус Навиев и чедата Израилеви за първи път прекосили река Иордан и навлезли в обетованата земя (Исус Н. 2:1–3; 3:14–16). Господ направил чудо и стените на Ерихон рухнали пред войските на израилтяните (Исус Н. 6; виж също Евр. 11:30). Исус Навиев наложил проклятие над града (Исус Н. 6:26), което се изпълнило (3 Цар. 16:34). Елисей изцерил водите на Ерихон (4 Цар. 2:18–22). Спасителят минал оттук по време на последното си посещение на Ерусалим, изцерил слепеца Вартимей и престоял при Закхей, бирника (Марка 10:46–52; Лука 18:35–43; 19:1–10). Пътят от Ерусалим до Ерихон се споменава в притчата за добрия самарянин (Лука 10:30–37).

  Jericho

  15. Ерихон Първият град, завладян от Исус Навиев (Вж. Исус Н. 6:2–20); Ерихон е един от най-старите градове на света.