Помощни материали за изучаване
  13. Голгота
  Бележки под линия
  Theme

  13. Голгота

  Скала, която приличала на череп и се намирала извън Ерусалим, съвсем близо до Портата към Дамаск. Вероятното място, където е бил разпънат Исус Христос.

  Важно събитие: След като Исус бил бичуван и подиграван, Той бил отведен “на място, наречено Голгота, което означава лобно място”, където бил разпънат (Мат. 27:26–35; Иоана 19:17–18). (Вж. Ръководство към Писанията, “Голгота”.)

  Holy Land

  13. Голгота Най-разпространеното предание твърди, че Господ Исус Христос е бил разпънат близо до това място.