Помощни материали за изучаване
  Карти Към Библията
  Бележки под линия
  Theme

  Карти Към Библията

  Следните карти се дават, за да подпомогнат изучаването на писанията и са предназначени да улеснят нагледното представяне на материала, включен в Църковните курсове на обучение.

  Контурите на горната карта показват обхвата на всяка една от номерираните карти, дадени по-нататък. Тези карти съдържат както големи райони, така и по-ограничени географски области.

  Карта 1

  Физическа Карта на Светата Земя

  Карта 2

  Изходът на Израилтяните от Египет И Навлизането им в Ханаан

  Карта 3

  Разделянето на Ханаан Между Дванадесетте Племена

  Карта 4

  Царството на Давид и Соломон

  Карта 5

  Асирийската Империя

  Карта 6

  Нововавилонската Империя (Навуходоносор) и Египетското Царство

  Карта 7

  Империята на Персите

  Карта 8

  Римската Империя

  Карта 9

  Светът по Времето на Стария Завет

  Карта 10

  Ханаан по Времето на Стария Завет

  Карта 11

  Светата Земя по Времето на Новия Завет

  Карта 12

  Ерусалим по Времето на Исус

  Карта 13

  Мисионерските Пътувания на Апостол Павел

  Карта 14

  Денивелация на Терена на Светата Земя в Библейски Времена