Youth Themes
Երիտասարդ Կանանց Թեմա

Երիտասարդ Կանանց Թեմա

Երիտասարդ Կանանց Թեմա

Ես Երկնային Ծնողների սիրելի դուստրն եմ`աստվածային էությամբ և հավերժական ճակատագրով:

Որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ, ես ձգտում եմ նմանվել Նրան: Ես ձգտում և գործում եմ ըստ անձնական հայտնության և սպասավորում եմ ուրիշներին Նրա սուրբ անունով:

Ես կկանգնեմ որպես Աստծո վկա բոլոր ժամանակներում, բոլոր բաներում և բոլոր տեղերում:

Ձգտելով արժանանալ վեհացման, ես փայփայում եմ ապաշխարության պարգևը և ձգտում եմ կատարելագործվել ամեն օր: Ես հավատքով կամրացնեմ իմ տունը և ընտանիքը, կկապեմ ու կպահեմ սրբազան ուխտերը և կստանամ սուրբ տաճարի արարողությունները և օրհնությունները: