Tro mot Pakten: En oppslagsbok i evangeliet
  Footnotes

  Tro mot Pakten

  En oppslagsbok i evangeliet

  Utgitt av
  Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

  Forside: Lys og sannhet, av Simon Dewey
  © Simon Dewey