Title Page
  Footnotes

  Az örökkévaló család hitoktatói kézikönyv

  Hittan 200

  Kiadja:
  Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
  Utah, Salt Lake City

  Méltányoljuk a könyvvel kapcsolatos megjegyzéseidet és javaslataidat. Kérjük, a következő címre küldd el ezeket:

  Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services

  50 E. North Temple St., Floor 8

  Salt Lake City, Utah 84150-0008

  USA

  E-mail: ces-manuals@ldschurch.org

  Kérjük, tüntesd fel nevedet, címedet, egyházközségedet és cövekedet.

  Ne felejtsd el megadni a kézikönyv címét! Ezt követően írd le a megjegyzéseidet.