Institute
Հավերժական ընտանիք Ուսանողի ընթերցարան
հաջորդ

Հավերժական ընտանիք Ուսանողի ընթերցարան

Նշում. Պարտադիր չէ կարդալ առաջարկված այն նյութերը, որոնք առկա չեն ձեր լեզվով:

Դաս

Վերնագիր

Ընթերցանության նյութեր

1

«Ընտանիք՝ հայտարարություն աշխարհին» ստեղծումը

2

Մարգարեները և Առաքյալները պաշտոնապես հայտարարում են

3

Մեր աստվածային ներուժը

4

Ընտանիքը և փրկության մեծ ծրագիրը

5

Մահկանացու կյանքի պայմանները

6

Ընտանիքն առանցքային դեր ունի Երկնային Հոր ծրագրում

7

Տղամարդու և կնոջ միջև ամուսնությունը կարգված է Աստծո կողմից

8

Սեռը և հավերժական ինքնությունը

9

Տղամարդկանց աստվածային դերերը և պարտականությունները

10

Կանանց աստվածային դերերը և պարտականությունները

11

Պատրաստվել հավերժական ամուսնության համար

12

Տաճարային ծեսեր և ուխտեր

13

Կատարելագործել տաճարային երկրպագությունը

14

Դառնալ փրկիչներ Սիոն սարի վրա

15

Հավերժական ամուսնություն

16

Արարման սրբազան զորությունները

17

Բազմանալու և երկիրը լցնելու պատվիրանը

18

Զարգացնել ամուսնական հարաբերություններ

19

Ունենալ Քրիստոսակենտրոն կյանք և տուն

20

Պահպանել հավատքը և վկայությունը

21

Մեծացնել երեխաներին սիրով և արդարակեցությամբ

22

Ստեղծել հաջողակ ընտանիք

23

Ապահովել ժամանակավոր կարիքները

24

Եկեղեցու միայնակ ամուրի անդամները

25

Հավատք կիրառել ընտանեկան բարդ պայմաններում

26

Պատասխանատու Աստծո առջև

27

Մարգարեական նախազգուշացումներ ընտանիքի վերաբերյալ

28

Աջակցել ընտանիքին որպես հասարակության հիմնական միավորի