Učte tak, jak učil Spasitel
  Footnotes

  Učte tak, jak učil Spasitel

  Kristus učí

  Cílem každého učitele evangelia – každého rodiče, každého oficiálně povolaného učitele, každého domácího učitele a navštěvující učitelky a každého následovníka Krista – je učit čisté nauce evangelia prostřednictvím Ducha, aby pomohl Božím dětem prohloubit víru ve Spasitele a stát se více takovými, jako je On.

  Vydala
  Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů
  Salt Lake City, Utah