Predaţi copiilor

Predaţi copiilor

Când Salvatorul înviat i-a vizitat pe nefiţi, „El i-a învăţat şi le-a slujit copiilor… şi El le-a dezlegat limbile lor, iar ei au spus către taţii lor lucruri mari şi minunate, chiar mai mari decât cele pe care El le-a dezvăluit poporului” (3 Nefi 26:14). Faptele Salvatorului sunt un exemplu al modului în care trebuie să predaţi copiilor, în care trebuie să aveţi grijă de ei şi în care să aveţi o influenţă asupra credinţei şi convertirii lor (vezi 3 Nefi 17:23).

Become as Little Children

Sprijiniţi părinţii

Părinţii sunt cei mai importanţi învăţători de Evanghelie pentru propriii copii – ei au atât responsabilitatea principală, cât şi cea mai mare putere de a avea influenţă asupra propriilor copii (vezi Deuteronom 6:6-7). Când predaţi copiilor, la Biserică, căutaţi, cu ajutorul rugăciunii, moduri de a le sprijini părinţii în rolurile lor esenţiale. De exemplu, puteţi vorbi cu părinţii despre nevoile şi interesele propriilor copii, le puteţi împărtăşi ce învaţă copiii la ora dumneavoastră şi puteţi afla cum aţi putea sprijini eforturile părinţilor atunci când predaţi.

Întrebare asupra căreia să cugetaţi În eforturile mele de a le preda copiilor la Biserică, cum pot să clădesc pe experienţele de care au parte acasă?

Exemplu scriptural Ce mă învaţă Spiritul când mă gândesc la exemplele de părinţi credincioşi din Cartea lui Mormon? (Vezi, de exemplu, 1 Nefi 1:1; Enos 1:1-3; Alma 56:45-48.)

Folosiţi o diversitate de metode de predare

Nu toţi copiii sunt la fel şi fiecare copil se dezvoltă rapid. Eforturile dumneavoastră de a le preda copiilor vor fi cele mai eficiente dacă veţi folosi o diversitate de metode de predare, precum cele prezentate în continuare.

  • Povestirile Principiile Evangheliei sunt înţelese mai uşor de copii când sunt predate prin intermediul povestirilor. Povestirile îi ajută pe copii să vadă cum poate fi pusă în practică Evanghelia în viaţa de zi cu zi. Povestirile din scripturi, în mod deosebit, predau doctrina într-un mod care are un efect puternic – de exemplu, puteţi folosi relatarea lui Joseph Smith despre Prima sa Viziune pentru a preda despre rugăciune, revelaţie, biruirea opoziţiei şi natura Dumnezeirii. Puteţi folosi povestiri din propria viaţă sau din revistele Bisericii. Când predaţi copiilor mici, planificaţi moduri prin care să-i implicaţi în povestire; de exemplu, ei pot ţine ilustraţii, pot repeta fraze sau pot interpreta roluri.

  • Mijloacele vizuale Mijloacele vizuale, precum ilustraţiile, prezentările video şi obiectele, pot ajuta copiii să înţeleagă mai bine şi să-şi amintească povestirile scripturale şi principiile pe care le predau. Multe ilustraţii şi prezentări video pot fi găsite în LDS Media Library (Biblioteca media SZU), pe LDS.org.

  • Muzica Imnurile şi cântecele pot ajuta copiii să simtă dragostea lui Dumnezeu, să simtă Spiritul şi să înveţe adevăruri ale Evangheliei. Melodiile, ritmurile şi versurile simple pot ajuta copiii să-şi amintească adevărurile Evangheliei în anii care vor urma. Când cântaţi alături de copii, ajutaţi-i să descopere şi să înţeleagă principiile predate în acele cântece. Cele mai multe dintre cântecele din cartea Cântece pentru copii şi din cartea de imnuri a Bisericii includ referinţe scripturale pe care le puteţi folosi pentru a face legătura între cântec şi doctrina predată în scripturi.

Întrebare asupra căreia să cugetaţi Ce povestiri, obiecte sau cântece pot folosi pentru a face ca un principiu al Evangheliei să fie mai uşor de înţeles de copii?

Exemplu scriptural Ce învăţ, din Matei 18:1-5, despre modul de predare al Salvatorului?

Media Icon
Vizionaţi, de asemenea, prezentarea video „Primary Music Leader (Dirijoarea de la Societatea Primară)” (LDS.org).

Primary

Oferiţi copiilor ocazii de a-şi exprima creativitatea

În calitate de fii şi fiice ai lui Dumnezeu, copiii sunt născuţi să creeze. Când invitaţi copiii să creeze ceva legat de un principiu al Evangheliei, îi ajutaţi să înţeleagă mai bine acel principiu şi le oferiţi un memento tangibil despre ceea ce au învăţat. Ei îşi pot folosi, de asemenea, creaţia pentru a le împărtăşi altora ceea ce au învăţat. Când predaţi copiilor, permiteţi-le să construiască, să deseneze, să coloreze, să scrie şi să creeze. Aceste lucruri sunt mai mult decât activităţi distractive – ele sunt vitale pentru învăţare. Fiecare număr al revistei Liahona sau Friend conţine activităţi creative pentru copii.

Întrebare asupra căreia să cugetaţi Cum pot să includ activităţi creative când predau?

Încurajaţi copiii să adreseze întrebări

Copiii sunt curioşi din fire şi au multe întrebări. Străduiţi-vă să vedeţi întrebările lor ca fiind ocazii de predare, nu ca fiind distrageri sau impedimente în lecţia dumneavoastră. Întrebările copiilor sunt un indicator al faptului că sunt pregătiţi să înveţe. Astfel de întrebări vă oferă informaţii preţioase despre ceea ce gândesc copiii, despre îngrijorările lor şi despre modul în care reacţionează la lucrurile pe care le învaţă. Ajutaţi-i să vadă că răspunsurile la întrebările lor pot fi găsite în scripturi şi în cuvintele profeţilor în viaţă.

Întrebare asupra căreia să cugetaţi Cum le pot arăta copiilor din clasa mea că le apreciez întrebările şi curiozitatea?

Exemplu scriptural Cum a fost binecuvântat tânărul Joseph Smith datorită invitaţiei de a adresa întrebări? (Vezi Joseph Smith – Istorie 1:10-20.)

Invitaţi copiii să împărtăşească ceea ce ştiu

Când copiii învaţă ceva nou, ei doresc, în mod firesc, să împărtăşească şi altora. Încurajaţi această dorinţă oferindu-le copiilor ocazii de a-şi preda unul altuia principii ale Evangheliei, de a le preda membrilor familiei şi prietenilor. Rugaţi-i, de asemenea, să vă împărtăşească sentimentele, gândurile şi experienţele lor legate de principiile pe care le predaţi. Veţi constata că au opinii care sunt simple, pure şi puternice.

Întrebare asupra căreia să cugetaţi Ce adevăruri ale Evangheliei am învăţat de la un copil?

Exemplu scriptural Ce învăţ din exemplul Salvatorului din 3 Nefi 26:14?

Gestionaţi întreruperile dând dovadă de dragoste

Uneori, copilul acţionează în moduri care întrerup învăţarea celorlalţi din clasă. Când acest lucru se întâmplă, daţi dovadă de răbdare, de dragoste şi de înţelegere faţă de încercările de care acel copil are parte. Este posibil ca acel copil să aibă nevoie de mai multe ocazii de a participa activ la lecţie – ţinând o ilustraţie, desenând ceva la tablă sau citind o scriptură.

În cazul în care copilul continuă să perturbe, ar putea fi util să vorbiţi cu el în particular. Cu un spirit de dragoste şi răbdare, explicaţi-i aşteptările dumneavoastră şi încrederea că el le poate îndeplini. Puteţi invita părinţii copilului sau un membru al preşedinţiei Societăţii Primare să vi se alăture în această conversaţie.

Dacă acel copil care provoacă întreruperi are nevoi speciale, vorbiţi cu specialistul episcopiei sau ţăruşului pe probleme de dizabilităţi sau accesaţi disabilities.lds.org pentru a afla cum puteţi îndeplini cel mai bine acele nevoi.

Întrebare asupra căreia să cugetaţi Sunt schimbări pe care aş putea să le fac în modul de predare care ar putea ajuta un copil care provoacă întreruperi să se simtă iubit?

Exemplu scriptural Ce mă învaţă Proverbele 15:1; Doctrină şi legăminte 18:10 şi 121:41-44 despre modul de a gestiona întreruperile?

Pentru conducătorul discuţiei

Împărtăşiţi şi sfătuiţi-vă împreună Începeţi invitând învăţătorii să împărtăşească experienţe recente privind predarea şi să adreseze întrebări despre predare.

Învăţaţi împreună Invitaţi învăţătorii să discute una sau mai multe idei din această secţiune. Nu încercaţi să parcurgeţi tot într-o singură adunare.

Exersaţi Invitaţi învăţătorii să interpreteze roluri în predarea unui principiu al Evangheliei către un copil folosind sugestiile din această secţiune. Puteţi invita, în adunare, câţiva copii de la Societatea Primară cărora să li se predea. După aceea, oferiţi învăţătorilor timp pentru întrebări şi sugestii.

Pregătiţi-vă Hotărâţi împreună subiectul adunării următoare şi invitaţi învăţătorii să se pregătească.