Trăiţi potrivit Evangheliei lui Isus Hristos

Trăiţi potrivit Evangheliei lui Isus Hristos

Salvatorul, Învăţătorul Suprem, este exemplul perfect în ceea ce priveşte supunerea faţă de Tatăl Său. Pentru a fi un învăţător asemănător lui Hristos, poate că cel mai important lucru pe care-l puteţi face este acela de a urma exemplul de supunere al Salvatorului şi de a trăi conform Evangheliei cu toată inima – acasă, la Biserică şi pretutindeni. Acesta este principalul mod prin care puteţi fi demni de însoţirea Duhului Sfânt. Nu trebuie să fiţi perfecţi, doar să încercaţi cu sârguinţă, precum şi să căutaţi iertare prin ispăşirea Salvatorului ori de câte ori vă poticniţi. Preşedintele Boyd K. Packer ne-a învăţat: „Puterea vine atunci când învăţătorul a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a se pregăti, nu doar pentru lecţia respectivă, ci pentru a-şi menţine viaţa în armonie cu Spiritul”1.

Christ Calling Peter and Andrew, by Harry Anderson

Urmaţi exemplul de viaţă al Salvatorului

Este util să studiaţi modurile în care a predat Salvatorul – metodele pe care El le-a folosit şi lucrurile pe care le-a spus. Însă, puterea Salvatorului de a preda şi de a-i înălţa spiritual pe ceilalţi a rezultat din modul în care El a trăit şi din felul de persoană care a fost. Cu cât sunteţi mai sârguincioşi în încercarea dumneavoastră de a trăi asemenea lui Isus Hristos, cu atât mai mult veţi putea preda ca El.

Întrebări asupra cărora să cugetaţi Când mă gândesc la învăţătorii care mi-au influenţat viaţa în bine, ce calităţi asemănătoare celor ale lui Hristos am remarcat la ei? Ce calităţi asemănătoare celor ale lui Hristos simt că ar trebui să dezvolt mai mult? (Pentru o autoevaluare, vedeţi „Îmbunătăţirea în calitate de învăţător asemănător lui Hristos” din această resursă.)

Exemplu scriptural Doctrină şi legăminte 4:5-6 enumeră atribute care ne fac demni să slujim în lucrarea Domnului. Cum a arătat Salvatorul aceste atribute? Cum pot să le dezvolt?

Fiţi o mărturie vie

„Dumneavoastră predaţi ceea ce sunteţi”, ne-a învăţat vârstnicul Neal A. Maxwell. „Trăsăturile dumneavoastră de caracter vor rămâne mai mult în memoria oamenilor… decât un anumit adevăr dintr-o anumită lecţie. Aşa ar şi trebui să fie, căci dacă ucenicia noastră este serioasă, acest lucru se va vedea.”2 Când doriţi să predaţi despre iertare, depuneţi un efort special pentru a-i ierta pe cei care v-au jignit. Când doriţi să predaţi despre rugăciune, asiguraţi-vă că propriile rugăciuni sunt consecvente şi pline de însemnătate. Experienţa dumneavoastră personală vă va permite să depuneţi mărturie puternică despre principiile pe care le predaţi. Pentru că trăiţi potrivit lor, Duhul Sfânt poate să depună mărturie că ceea ce predaţi este adevărat. Şi, oamenii cărora le predaţi vor vedea în viaţa dumneavoastră binecuvântările faptului de a trăi conform Evangheliei.

Întrebări asupra cărora să cugetaţi Ce principii ale Evangheliei voi preda în următoarele câteva săptămâni? Ce pot să fac pentru a trăi mai pe deplin conform acestor principii?

Exemplu scriptural În timpul Cinei celei de taină, ucenicii s-au certat cu privire la care dintre ei avea să fie socotit cel mai mare (vezi Luca 22:14, 24-27). Cum le-a predat Salvatorul despre adevărata măreţie? (Vezi Ioan 13:1-17.)

Media Icon
Vizionaţi, de asemenea, prezentarea video „Living the Gospel Brings Power (Viaţa trăită conform Evangheliei aduce cu sine putere)” (LDS.org).

Christ and the rich young ruler

Pocăiţi-vă

În eforturile dumneavoastră de a trăi şi a preda cât mai asemănător Salvatorului, veţi eşua din când în când. Nu vă descurajaţi; de fapt, permiteţi greşelilor şi slăbiciunilor dumneavoastră să vă întoarcă înspre Tatăl Ceresc şi Salvator. Primiţi tărie de la ispăşirea lui Hristos. Aduceţi-vă aminte că pocăinţa nu este doar pentru îndreptarea păcatelor mari. Ea este procesul prin care, în fiecare zi, faceţi schimbările necesare pentru a deveni mai asemănători Tatălui Ceresc şi Salvatorului. În cele din urmă, aceasta este tocmai ceea ce încercaţi să-i inspiraţi pe cursanţii dumneavoastră să facă.

Întrebare asupra căreia să cugetaţi Când îmi analizez viaţa, ce schimbări mă îndeamnă Spiritul să fac pentru a fi mai asemănător lui Isus Hristos?

Exemplu scriptural Ce învăţ despre legătura dintre pocăinţă şi învăţătura din cuvintele lui Amon din Alma 26:21-22?

Pentru conducătorul discuţiei

Împărtăşiţi şi sfătuiţi-vă împreună Începeţi invitând învăţătorii să împărtăşească experienţe recente privind predarea şi să adreseze întrebări despre predare.

Învăţaţi împreună Invitaţi învăţătorii să discute una sau mai multe idei din această secţiune. De exemplu, puteţi întreba: „Ce simţiţi că înseamnă să fim o mărturie vie?”.

Invitaţi Rugaţi învăţătorii să dea atenţie impresiilor spirituale pe care le primesc în timpul discuţiei. Rugaţi-i să ia în considerare ceea ce Spiritul le spune că ar trebui să facă pentru a trăi mai pe deplin conform Evangheliei lui Isus Hristos. Încurajaţi-i să consemneze acele îndemnuri şi să acţioneze conform lor.

Pregătiţi-vă Hotărâţi împreună subiectul adunării următoare şi invitaţi învăţătorii să se pregătească.