Zendingsroepingen
5. Priesterschapsgezag en -verordeningen

5

Priesterschapsgezag en -verordeningen

Het priesterschap is het gezag dat God zijn kinderen geeft om iedereen eeuwig heil te brengen. Het priesterschapsgezag wordt bestuurd door priesterschapsleiders die priesterschapssleutels ontvangen en gebruiken. Aangezien in de Schriften staat dat ‘alle andere bevoegdheden [en] functies in de kerk toevoegingen aan dat priesterschap’ zijn (Leer en verbonden 107:5), wordt alles wat op aanwijzing van die priesterschapssleutels wordt gedaan met priesterschapsgezag verricht.

Als een vrouw als voltijdzendelinge wordt aangesteld om het evangelie te prediken, handelt zij volgens priesterschapsgezag om een priesterschapstaak uit te voeren. Al wie in een roeping werkzaam zijn, die zij hebben gekregen van iemand die priesterschapssleutels draagt, oefenen priesterschapsgezag uit in de taak die hem of haar is toegewezen.

Als je een Melchizedeks-priesterschapsdrager bent, zul je de kans krijgen om deel te nemen aan priesterschapsverordeningen en -zegens.

Zie voor meer informatie paragraaf 7.11, ‘Priesterschapsverordeningen en -zegens’.