Zendingsroepingen
4. Lichamelijk welzijn

4

Lichamelijk welzijn

4.0

Inleiding

Zendingswerk vergt lichamelijke en emotionele toewijding. De normen in dit hoofdstuk en in Wennen aan het zendingsleven zullen je helpen om je verstand en lichaam erop voor te bereiden om de Heer en zijn zaak beter te dienen. Neem tijdens je zending geregeld deze normen door.

4.1

Voeding en voedselbereiding

Voldoende drinken en gezonde voeding zijn belangrijk voor je welzijn.

4.1.1

Algemene voedingsrichtlijnen

Volg de algemene voedingsrichtlijnen hieronder:

 • Drink dagelijks 6 tot 12 glazen (1,5 tot 3 liter) schoon water. Je hebt misschien meer water en zout nodig als je gedurende de dag of tijdens lichaamsbeweging zwaar transpireert.

 • Eet evenwichtige maaltijden met groente, fruit, granen, gezonde vetten en eiwitten.

 • Beperk junkfood, koolzuurhoudende dranken, kant-en-klaarvoedsel en eten van fastfoodketens.

4.1.2

Veilige voedselbereiding

Houd de volgende richtlijnen aan om ervoor te zorgen dat je voedsel veilig wordt bereid:

 • Was het oppervlak waar je voedsel bereidt met schoon, warm water en schoonmaakmiddel voor en na het koken.

 • Reinig kook- en eetgerei met schoon, warm water en afwasmiddel na elk gebruik.

 • Houd rauw vlees, gevogelte, eieren en zeevruchten tijdens het koken bij ander voedsel vandaan.

 • Kook of bak vlees, vis en gevogelte grondig.

 • Eet geen ongekookt of rauw vlees.

 • Schil rauwe vruchten en groenten, of spoel ze grondig af.

 • Zet restjes en voedsel dat bederft in de koelkast. Om niet ziek te worden, gooi je alles weg waar de houdbaarheidsdatum van verstreken is.

 • Probeer geen voedsel van straatverkopers te eten, want je weet niet of de voedselkwaliteit goed is en het veilig is bereid.

Pas deze richtlijnen consequent toe, zelfs als anderen (ook andere zendelingen) je proberen te overtuigen dat ze onbelangrijk of overdreven zijn.

Bekijk deze video voor meer informatie over gezonde voeding en voedselveiligheid.

4.1.3

Veiligheid van water en zuivel

Alleen schoon water en gepasteuriseerde zuivelproducten zijn veilig om te drinken of eten.

Volg deze en andere richtlijnen die in je zendingsgebied gelden:

 • Gebruik een waterfilter als je in een gebied bent waar gezuiverd water niet direct beschikbaar is.

 • Gebruik schoon water om je tanden te poetsen en voedsel schoon te spoelen en te bereiden.

 • Eet alleen gepasteuriseerde zuivelproducten.

Bedenk dat er op sommige plaatsen ijsblokjes en frisdranken in restaurants of markten van onzuiver water gemaakt kunnen worden. Wees voorzichtig en vermijd ijs of frisdranken als ze misschien niet veilig zijn.

4.2

Lichaamsbeweging

Lichaamsbeweging houdt je gezond en helpt tegen stress. Maak er deel van je dagelijkse routine van (zie 2.4.2). Neem contact op met het zendingskantoor als je vragen hebt. Volg de richtlijnen voor je zending en de volgende algemene richtlijnen:

 • Doe gedurende de week aan verschillende soorten lichaamsbeweging, zoals cardio-, kracht- en flexibiliteitstraining. Voor je veiligheid mag je niet met zware gewichten werken.

 • Als je een mobiele telefoon of tablet hebt, kun je een app gebruiken die door je zendingsleiders is goedgekeurd om je lichaamsbeweging te plannen.

 • Ga niet in een openbare of commerciële sportzaal sporten.

4.3

Omgaan met stress

Zendingswerk is veeleisend, en het is normaal om van tijd tot tijd stress te hebben. Je kunt je lichaam en geest voorbereiden om beter met stress om te gaan door gebruik te maken van de steun van je familie (zie 3.9.1) en gezonde voeding (zie 4.1.1), regelmatige lichaamsbeweging (zie 4,2), voldoende slaap, ontspanning en een geestelijke instelling (inclusief bidden, overdenken en studeren).

Gebruik tijdens je zending het boekje Wennen aan het zendingsleven om met stress om te gaan en andere zendelingen te helpen. Als je het gevoel hebt dat het voor jou of je collega moeilijk is om op een gezonde manier met stress om te gaan, of als er een noodgeval is, neem dan contact op met je zendingsleiders.

Als je medicijnen tegen stress hebt voorgeschreven gekregen, volg dan het voorschrift en de aanwijzingen van je arts.

De apostel Paulus dacht na over zijn zendingswerk en onderwees dat de Heer hen die Hem zoeken, zal steunen en helpen. De Heer zal je nooit in de steek laten. Paulus heeft gezegd:

‘Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. […] Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht. […] Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. […] Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg’ (2 Korinthe 4:6, 8–9, 13, 17).

Zie voor meer informatie paragraaf 7.6, ‘Moeilijke omstandigheden’.

4.4

Medische zorg

Neem je lichamelijke en emotionele gezondheid serieus. Zorg ervoor dat de medisch coördinator van je zendingsgebied op de hoogte is van je medische voorgeschiedenis (zoals medicijnen die je neemt, allergieën die je hebt, of activiteiten die je moet mijden), zodat je de nodige steun kunt krijgen. Neem contact op met het zendingskantoor als je vragen hebt over gezondheidsproblemen.

Voor je veiligheid:

 • Geef geen voorgeschreven medicijnen aan iemand anders en gebruik de voorgeschreven medicijnen van iemand anders niet.

 • Laat je familie of vrienden geen medicijnen sturen waarvoor in het land of gebied waar je dient beperkingen zijn.

Als je een medisch noodgeval hebt, gebruik dan je gezond verstand om je onmiddellijke veiligheid of zorg te waarborgen. Bel de plaatselijke hulpdiensten (zoals 911 in de Verenigde Staten en 112 in heel Europa), tenzij er in je zending andere instructies gelden. Neem zo snel mogelijk contact op met je zendingsleiders.

Als je niet-dringende medische hulp nodig hebt, bel je meteen de medisch coördinator van je zendingsgebied. Niet-dringende bezoeken aan een dokter moeten vooraf worden goedgekeurd door de medisch coördinator. De medisch coördinator kan je naar een dokter of kliniek in je gebied verwijzen.

Zie voor meer informatie paragraaf 7.7, ‘Lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen’.

4.5

Gevaarlijke situaties en bedreigingen

Veel potentiële gevaren kunnen worden vermeden als je je gezond verstand gebruikt en de zendingsnormen naleeft, zoals de richtlijn dat je je collega altijd moet kunnen zien en horen. Desondanks kunnen er nog altijd mensen zijn die je schade willen toebrengen. Als er een probleem is, rapporteer het dan onmiddellijk aan een van je zendingsleiders.

Ga onmiddellijk weg als jij of je collega een ongemakkelijk gevoel krijgt bij een plek, persoon of situatie (inclusief een onderwijssituatie). Luister naar de ingevingen van de Geest. Je mag je collega achterlaten als je denkt dat hij of zij een gevaar voor jou kan zijn. Als je je collega achterlaat, bel je onmiddellijk een van je zendingsleiders.

Zie voor meer informatie afdeling 7.8, ‘Gevaarlijke omstandigheden’.

4.6

Huisvesting

Toon respect voor je woning, de eigenaar of gastheer, en je buren. Als je iets beschadigt, moet je dat met eigen middelen betalen. Praat met de coördinator voor de huisvesting van zendelingen als je je zorgen maakt over je huisvesting.

Zie voor meer informatie paragraaf 7.9, ‘Veilige huisvesting’.

4.7

Vervoer

Volg altijd de plaatselijke verkeersregels, wetten en gewoonten als je onderweg bent. Gebruik je gezond verstand, let op je omgeving, raak vertrouwd met je gebied en volg de algemene veiligheidsnormen in dit handboek.

Zie voor meer informatie paragraaf 7.10, ‘Veiligheid onderweg’.

4.8

Geld

Het geld dat jij, je familie en de leden van de kerk hebben geschonken om je op je zending te steunen, is heilig en moet verstandig en eerlijk worden gebruikt.

4.8.1

Zendingsfonds

Gebruik het geld uit het zendingsfonds voor je levensonderhoud. Op kleine uitzonderingen na moet je maandelijks al het geld uit het zendingsfonds gebruiken. Leg van dat geld geen spaarpotje aan en geef het niet aan iemand anders, ook niet aan iemand thuis. Leen geen geld aan of van anderen.

Je zendingsbudget kan de volgende posten omvatten:

 • Vastengaven betaald aan de wijk of gemeente waar je werkzaam bent.

 • Voedingswaren om voedzame maaltijden te bereiden (zie 4.1.1).

 • Vervoer, inclusief benzine of openbaar vervoer.

 • Haarverzorging en persoonlijke verzorging.

 • Schoonmaak- en wasproducten.

 • Postzegels of een internetabonnement voor wekelijkse communicatie met je familie (zie 3.8).

 • Beperkt budget voor restaurant- of fastfoodmaaltijden.

Je hoeft geen tiende op geld uit het zendingsfonds te betalen.

Zie 4.8.2 voor een lijst van dingen die je met eigen middelen moet betalen.

4.8.2

Eigen middelen

Met eigen middelen wordt geld bedoeld dat je rechtstreeks van thuis krijgt toegestuurd. Gebruik eigen middelen voor:

 • Nieuwe kleding en schoenen.

 • Aankoop, onderhoud en reparaties van een fiets.

 • Medische uitgaven die niet door de zending of je zorgverzekeraar worden betaald, normale consultaties bij de oog- of tandarts, en zorg voor aandoeningen die je voor je zending al had.

 • Verkeers- en parkeerboetes.

 • Reparaties aan je woning als je iets hebt beschadigd.

 • Audio- of videoapparatuur.

 • Souvenirs en geschenken.

Tiende op eigen middelen die je hebt ontvangen en op inkomsten van een bedrijf of beleggingen thuis worden betaald met persoonlijke middelen via je eigen wijk of via online bijdragen.

4.8.3

Zelfredzaamheid en budget

Word tijdens je zending zelfredzaam door een budget op te stellen en te volgen. Deze vaardigheid zal je de rest van je leven helpen en tot zegen zijn. Vraag geen extra geld aan een collega of je familie, tenzij het een noodgeval is.

Het opstellen en volgen van een budget omvat een lijst maken van alles wat je voor de maand moet kopen, kijken wat het belangrijkst is en dat het eerst betalen. Koop altijd eerst dingen die je nodig hebt en daarna pas dingen die je wilt.

Als je meer geld nodig hebt of vragen over uitgaven hebt, praat dan met de financieel administrateur of je zendingsleiders.

4.9

Kleding en persoonlijke verzorging

Je kleding en persoonlijke verzorging moeten nederigheid, respect en geloof uitstralen. Je voorkomen beïnvloedt wat mensen van jou en van de kerk van de Heer vinden, en kan je beschermen.

4.9.1

Algemene kledingnormen

Bepaalde kledingstukken en -stijlen worden aanbevolen omdat ze in de cultuur en het klimaat van je zending passen. Op je voorbereidingsdag draag je in het openbaar je zendingskleding. Maar als dat nodig is voor een specifieke activiteit, kun je vrijetijdskleding dragen. Raadpleeg de normen die op missionaryclothing.ChurchofJesusChrist.org staan.

Gebruik zo nodig insectenwerende middelen om je gezondheid te beschermen, en houd je huid zoveel mogelijk bedekt (zie 7.7.4).

4.9.2

Algemene normen voor persoonlijke verzorging

Houd je aan de volgende normen voor lichaamsverzorging:

 • Neem zo mogelijk dagelijks een douche of bad.

 • Poets je tanden regelmatig.

 • Gebruik dagelijks deodorant.

 • Was je haar geregeld.

 • Was regelmatig je handen, inclusief voordat je voedsel voorbereidt en na elk toiletbezoek.

 • Gebruik zonnebrandcrème.

 • Kies een net, professioneel kapsel dat makkelijk te onderhouden is.