Institute
Հիսուս Քրիստոսը և հավիտենական ավետարանը Ուսանողի ընթերցարան
հաջորդ

Հիսուս Քրիստոսը և հավիտենական ավետարանը Ուսանողի ընթերցարան

Նշում. Պարտադիր չէ կարդալ առաջարկված այն նյութերը, որոնք առկա չեն ձեր լեզվով:

Դաս

Վերնագիր

Ընթերցանության նյութեր

1

Հիսուսը կենդանի Քրիստոսն է

2

Հիսուս Քրիստոսը ողջ մարդկության պատմության առանցքն է

3

Եհովան և Նրա նախաերկրային ծառայությունը

4

Եհովան արարեց Երկիրը

5

Հիսուս Քրիստոսը Հին Կտակարանի Եհովան էր

6

Հիսուս Քրիստոսին վերաբերող տեսակները, ստվերները և խորհրդանիշները

7

Հիսուս Քրիստոս՝ Աստծո Միածին Որդին մարմնում

8

Հիսուս Քրիստոսն ամեն արդարություն կատարեց

9

Փրկչի անսահման ազդեցությունը

10

Ինձ հետևիր

11

Հիսուս Քրիստոսը ման եկավ բարիք գործելով

12

Հրաշքներ Պաղեստինյան ճանապարհներին

13

Հիսուս Քրիստոսը կանչեց Տասներկու Առաքյալներին

14

Հիսուս Քրիստոսը Մեսիան է

15

Հիսուս Քրիստոսը հաստատեց հաղորդությունը

16

Փրկիչը քավեց ողջ մարդկության մեղքերը

17

Փրկիչը տառապեց և մահացավ Գագաթի խաչի վրա

18

Փրկիչը ծառայեց հոգևոր աշխարհում

19

Նա հարություն առավ

20

Փրկիչը ծառայեց Իր «ուրիշ ոչխարներին»

21

Հիսուս Քրիստոսը կազմակերպեց Իր Եկեղեցին

22

Հայրը և Որդին հայտնվեցին Ջոզեֆ Սմիթին

23

Փրկիչը վերականգնեց Իր Քահանայությունը, Եկեղեցին և Ավետարանը

24

Նա ապրում է

25

Հիսուս Քրիստոսը մի օր կվերադառնա

26

Հիսուս Քրիստոսը կկառավարի որպես թագավորների Թագավոր և աշխարհի Դատավոր

27

Հիսուս Քրիստոսը լույսն է, կյանքը և հույսն աշխարհի

28

Անձնական վկայություն Հիսուս Քրիստոսի մասին