Các Cặp Vợ Chồng và Cha Mẹ
Lời Giới Thiệu
Cước Chú

Hide Footnotes

Nền

“Lời Giới Thiệu,” Trẻ Em và Giới Trẻ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô: Hướng Dẫn Giới Thiệu dành cho Cha Mẹ và Các Vị Lãnh Đạo (năm 2019)

“Lời Giới Thiệu”

Lời Giới Thiệu

Khi cùng nhau làm việc, cha mẹ và các vị lãnh đạo giúp cho trẻ em và giới trẻ gia tăng sự cải đạo, trở thành các môn đồ xứng đáng của Chúa Giê Su Ky Tô và những con người liêm chính thông qua:

 • Việc học tập phúc âm nhằm soi dẫn sự cam kết cá nhân.

 • Sự phục vụ và các sinh hoạt giúp gây dựng thể xác và tinh thần.

 • Sự tiến triển cá nhân nhằm mang đến sự phát huy năng lực cá nhân.

Các nguyên tắc hướng dẫn và các vai trò chung được nêu ra trong sách nhỏ này đều có thể được thay đổi cho phù hợp. Không có một cách thức đúng duy nhất nào để áp dụng chúng. Một số ý kiến và ví dụ đều có sẵn trực tuyến trên trang ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org. Hãy tìm kiếm sự soi dẫn để biết điều tốt nhất cho từng cá nhân (xin xem “Điều Chỉnh và Thích Nghi”).

Thế Hệ Đang Vươn Lên

Chile: Youth

Các vị tiên tri đã nói rằng thế hệ trẻ em và giới trẻ hôm nay là một trong những thế hệ ưu tú nhất mà Chúa đã phái xuống thế gian (xin xem Russell M. Nelson, “Niềm Hy Vọng của Y Sơ Ra Ên,” buổi họp đặc biệt devotional dành cho giới trẻ toàn cầu, ngày 3 tháng Sáu năm 2018, trang 16). Các em có tiềm năng tạo ảnh hướng to lớn đến thế gian. Các em được mời giúp đỡ quy tụ Y Sơ Ra Ên ở cả hai bên bức màn che. Chúng ta cần có một phương pháp cao cả và thiêng liêng hơn để chăm sóc và phục sự cho các em. Phương pháp này sẽ giúp trẻ em và giới trẻ:

 • Biết được nguồn gốc và mục đích vĩnh cửu của các em.

 • Gia tăng sự cải đạo của các em đối với Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách khắc ghi phúc âm của Ngài vào tấm lòng các em và soi dẫn các em chọn đi theo Ngài.

 • Làm tròn các bổn phận của Chức Tư Tế A Rôn.

 • Cùng tham gia vào công việc cứu rỗi.

 • Phát triển cá nhân với sự hỗ trợ của cha mẹ và các vị lãnh đạo khi cần.

 • Xứng đáng được tham dự đền thờ và có niềm vui lâu dài trên con đường giao ước.

Khi nhận được sự mặc khải cho cuộc sống của mình, xây đắp các mối quan hệ đặt trọng tâm vào phúc âm, và sử dụng quyền tự quyết trong khi đang lớn lên, trẻ em và giới trẻ sẽ thành công trong việc đạt được các mục đích này.

Cố Gắng Noi Theo Đấng Cứu Rỗi

Khi còn niên thiếu, Chúa Giê Su đã cần phải học biết về nguồn gốc và sứ mệnh thiêng liêng của Ngài, cũng giống như mỗi người con cái khác của Thượng Đế. Ngài “khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” (Lu Ca 2:52). Ngài đã phát triển một cách cân bằng, và tất cả trẻ em và giới trẻ cũng có thể làm được.

Hãy giúp trẻ em và giới trẻ đặt Đấng Cứu Rỗi vào trong mọi phương diện của cuộc sống—không chỉ riêng trong ngày Sa Bát. Khi các em cố gắng đặt Chúa Giê Su Ky Tô làm trọng tâm trong cuộc sống, Ngài hứa sẽ gửi Đức Thánh Linh đến để làm Đấng An Ủi và Hướng Dẫn cho các em.

Lý tưởng nhất, việc noi theo Đấng Cứu Rỗi bắt đầu từ trong nhà. Các vị lãnh đạo Giáo Hội có thể cung cấp sự hỗ trợ quan trọng dành cho cá nhân và gia đình.

Đặt Mái Gia Đình Làm Trọng Tâm

Family life

Cha mẹ hoạch định các kinh nghiệm và buổi trò chuyện gia đình để giảng dạy phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và đáp ứng nhu cầu đặc biệt của mỗi người con. Điều này xảy ra khi gia đình cùng làm việc và vui chơi trong những cách nhằm giảng dạy các kỹ năng cần thiết, củng cố nhân cách, và cung cấp các cơ hội để phát triển.

Khuyến Khích Sự Phát Triển

 • Cầu nguyện để có được sự hướng dẫn. Cha Thiên Thượng biết những đứa con của anh chị em và sẽ giúp anh chị em giảng dạy cho chúng.

 • Giúp con cái của anh chị tìm kiếm và nhận ra ảnh hưởng của Đức Thánh Linh.

 • Bày tỏ tình yêu thương và thường xuyên khen ngợi con cái khi chúng nỗ lực làm việc tốt và khi các anh chị em thấy chúng có các đặc tính giống như Đấng Ky Tô.

 • Tìm kiếm các cơ hội phục vụ người khác chung với gia đình.

Cung Cấp Sự Hướng Dẫn

 • Giúp con cái anh chị em thấy cách chúng có thể áp dụng phúc âm vào mọi phương diện của cuộc sống.

 • Hướng dẫn và khuyến khích chúng tự đặt ra các mục tiêu và kế hoạch cho bản thân.

 • Giúp chúng tự tìm tòi lời giải đáp cho các vấn đề.

 • Đưa ra sự hỗ trợ, giúp đỡ, và khuyến khích trong cuộc sống.

Thảo Luận với Các Vị Lãnh Đạo

Giao tiếp với các giảng viên và lãnh đạo để xác định cách tốt nhất để họ có thể hỗ trợ con cái của anh chị em. Hãy cẩn thận đừng làm mất lòng tin của con cái hoặc làm chúng xấu hổ.

Được Giáo Hội Hỗ Trợ

Đặt Mái Gia Đình Làm Trọng Tâm (Gia Đình)

Church Youth Development Icons
Church Youth Development Icons
Church Youth Development Icons

Được Giáo Hội Hỗ Trợ (Các Vị Lãnh Đạo)

Vai trò của Giáo Hội bao gồm việc giảng dạy phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, cung cấp các giáo lễ, và hỗ trợ gia đình. Các vị lãnh đạo và giảng viên hỗ trợ các bậc cha mẹ bằng cách thiết lập các mối quan hệ vững mạnh và nuôi dưỡng đối với những trẻ em và giới trẻ mà họ phục vụ.

Thảo Luận với Cha Mẹ

 • Giao tiếp một cách không chính thức với cha mẹ để tìm cách hỗ trợ con cái họ. Chia sẻ các ưu điểm mà anh chị em chú ý.

 • Hỏi xem họ hy vọng con cái sẽ có kinh nghiệm và học hỏi điều gì trong các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn, các lớp Thiếu Nữ, và trong các sinh hoạt.

Khi cha mẹ không phải là tín hữu tích cực trong Giáo Hội:

 • Giải thích cho cha mẹ về nỗ lực này để hỗ trợ trẻ em và giới trẻ, hỏi xem họ có muốn con cái họ tham gia không và tham gia bằng cách nào.

 • Hỏi trẻ em hoặc giới trẻ xem các em cần sự hỗ trợ nào.

 • Thảo luận với hội đồng tiểu giáo khu về cách có sự tham gia của các bậc cha mẹ càng nhiều càng tốt.

Hỗ Trợ Trẻ Em và Giới Trẻ

 • Giúp trẻ em và giới trẻ nhận ra ảnh hưởng của Đức Thánh Linh.

 • Hỏi xem các em muốn học hỏi và có kinh nghiệm về những điều gì trong các nhóm túc số, các lớp học, và các sinh hoạt.

 • Khuyến khích các em dẫn đầu trong việc hoạch định và điều hành các hoạt động.

 • Hỗ trợ những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn trong việc làm tròn các trách nhiệm của nhóm túc số.

Học Tập Phúc Âm

Family life

Ở Nhà

Việc học thánh thư và cầu nguyện riêng cá nhân cũng như chung với gia đình sẽ giúp trẻ em và giới trẻ cảm thấy và nhận ra ảnh hưởng của Đức Thánh Linh và học cách yêu mến Đấng Cứu Rỗi. Các cá nhân và gia đình được khuyến khích dùng sách Hãy Đến Mà Theo Ta—Cho Cá Nhân và Gia Đình và lời của các vị tiên tri tại thế để học tập phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Ở Nhà Thờ

Trẻ em và giới trẻ cùng nhau nhóm họp để học hỏi phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Trẻ em học hỏi phúc âm qua sự hướng dẫn trong lớp học và giờ ca hát của Hội Thiếu Nhi. Giới trẻ học hỏi giáo lý trong các lớp học và nhóm túc số. Trẻ em và giới trẻ được mời gọi để chia sẻ những điều các em học được ở nhà và để áp dụng phúc âm trong cuộc sống.

Sự Phục Vụ và Các Sinh Hoạt

Welfare program

Ở Nhà

Sự phục vụ và các sinh hoạt thiết lập các thói quen ngay chính hằng ngày, xây đắp các mối quan hệ gia đình, dạy các kỹ năng sống, phát triển các thuộc tính giống như Đấng Ky Tô, và giúp cho trẻ em và giới trẻ phát triển. Sự phục vụ và các sinh hoạt chung với gia đình có thể tập trung vào các nhu cầu cá nhân và gia đình, đồng thời cung cấp các cơ hội để áp dụng các nguyên tắc phúc âm trong các kinh nghiệm hằng ngày.

Ở Nhà Thờ

Sự phục vụ—bao gồm việc những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn thực hiện giáo lễ Tiệc Thánh—và các sinh hoạt thường xuyên sẽ cung cấp các cơ hội để nhóm họp, học hỏi các kỹ năng mới, hoàn thành các công việc khó, và xây đắp các mối quan hệ đặt trọng tâm vào phúc âm với bạn bè và những người lãnh đạo. Những cơ hội này nên giúp trẻ em và giới trẻ phát triển về mặt thuộc linh, xã hội, thể chất, tinh thần và đem đến sự phục vụ đầy ý nghĩa cho người khác. JustServe (JustServe.org) là một nguồn hỗ trợ quý báu cho các cơ hội phục vụ cộng đồng.

Các sinh hoạt nhiều ngày cho giới trẻ bao gồm các đại hội Cho Sức Mạnh Giới Trẻ (FSY), đại hội giới trẻ, buổi cắm trại, và các buổi hội họp khác. Các sinh hoạt này có thể giúp giới trẻ gia tăng ước muốn noi theo Đấng Cứu Rỗi, đem các em ra khỏi các thói quen thường ngày, và giúp các em thấy rằng mình là một phần của một tập thể giới trẻ lớn hơn cùng chia sẻ các mục đích ngay chính.

FSY BRASIL 2016 SESSÃO SÃO PAULO XIII

Sự Phát Triển Cá Nhân

Ở Nhà

Trẻ em và giới trẻ chọn những điều các em có thể làm để phát triển và học cách noi theo Đấng Cứu Rỗi. Các bậc cha mẹ có thể giúp các em nhận ra tiến độ phát triển của chúng và những điểm cần cải thiện. Tất cả các sinh hoạt, bao gồm nhà thờ, trường học, bạn bè, thể thao, nghệ thuật, công việc, và các sở thích cá nhân khác có thể giúp trẻ em và giới trẻ noi theo Chúa Giê Su Ky Tô.

Ở Nhà Thờ

Các vị lãnh đạo yêu thương và phục vụ mỗi em và nhận thức được các nhu cầu và sở thích của các em. Qua các mối quan hệ yêu thương, các vị lãnh đạo có thể cung cấp một sự ảnh hưởng độc đáo và mạnh mẽ để hỗ trợ và khuyến khích trẻ em và giới trẻ trong sự phát triển và phục vụ cá nhân của các em.

Điều Chỉnh và Thích Ứng

Social interaction

Mỗi cá nhân, gia đình, và giáo đoàn là độc nhất vô nhị. Phương pháp hiệu quả cho cá nhân này có thể sẽ không hiệu quả đối với cá nhân khác. Hãy làm những gì có hiệu quả cho gia đình, lớp học, nhóm túc số, hoặc tiểu giáo khu của anh chị em. Hãy thảo luận về các cơ hội, nỗi lo lắng của anh chị em và tìm kiếm sự mặc khải về cách thích nghi sáng kiến này để giúp đỡ từng cá nhân trẻ em và giới trẻ vươn tới tiềm năng thiêng liêng của chúng.

Ví dụ, trẻ em và giới trẻ khác nhau trong cách chúng phát triển về mặt cá nhân: thể loại, số lượng, và tần suất của các mục tiêu, cũng như mức độ hỗ trợ cần thiết, nên được xác định cho từng cá nhân. Các lớp học và nhóm túc số cũng nên thích nghi để đáp ứng nhu cầu. Thêm nữa, thể loại và tần suất của các sinh hoạt có thể thay đổi tuỳ theo hoàn cảnh địa phương.

Hãy giữ cho mọi thứ được đơn giản. Hãy làm những gì có hiệu quả.

Động Cơ Thúc Đẩy và Sự Ghi Nhận

Madagascar: Church Meetings

Động Cơ Thúc Đẩy

Trẻ em và giới trẻ sẽ được thúc đẩy một cách tự nhiên khi chúng cảm thấy được yêu thương, phát triển, cải thiện, và cảm nhận Đức Thánh Linh trong cuộc sống của mình. Khi sự thay đổi và phát triển trở nên khó khăn đối với chúng, hãy khuyến khích các em tìm cách vượt qua thử thách hoặc thay đổi kế hoạch. Các mối quan hệ vững mạnh và tin tưởng với cha mẹ, các vị lãnh đạo, và bạn bè có thể tiếp thêm cho các em sức mạnh để tiếp tục cố gắng.

Sự Ghi Nhận

Khi trẻ em và giới trẻ tiến triển, hãy ngợi khen các nỗ lực của các em và khuyến khích chúng. Hãy cho các em cơ hội để chia sẻ những điều chúng đang học, và tuyên dương sự phát triển của chúng. Thêm nữa, tất cả trẻ em và giới trẻ có thể nhận được những vật phẩm như là nhẫn hoặc huy chương để nhắc nhở các em rằng chúng là một phần của một tập thể những người đang cố gắng noi theo Chúa Giê Su Ky Tô trên toàn thế giới. Khi đạt được các mục tiêu thuộc linh, xã hội, thể chất, và tinh thần, chúng có thể nhận thêm các huy hiệu.