Couples and Parents
  Sứ Điệp từ Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn
  Cước Chú
  Nền

  “Sứ Điệp từ Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn,” Trẻ Em và Giới Trẻ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô: Hướng Dẫn Giới Thiệu dành cho Cha Mẹ và Các Vị Lãnh Đạo (năm 2019)

  “Sứ Điệp từ Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn”

  Sứ Điệp từ Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

  Các anh chị em thân mến,

  Trẻ em và giới trẻ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là những người con trai và con gái yêu dấu của Thượng Đế. Các em có tiềm năng để tạo ra một ảnh hưởng to lớn trên thế gian.

  Các nguyên tắc được giảng dạy trong nỗ lực này đối với trẻ em và giới trẻ tượng trưng cho một cách thức cao cả và thiêng liêng hơn nhằm khuyến khích thế hệ đang vươn lên noi theo Chúa Giê Su Ky Tô và áp dụng phúc âm của Ngài trong mọi phương diện của cuộc sống. Nỗ lực to lớn này sẽ bao gồm việc học tập phúc âm, đặc ân được phục vụ, sự phát triển cá nhân, và các sinh hoạt thú vị. Nỗ lực này bắt đầu từ trong nhà. Cha mẹ có bổn phận thiêng liêng là nuôi nấng con cái mình trong ánh sáng và lẽ thật. Những người lãnh đạo Giáo Hội đưa ra sự hỗ trợ và hướng dẫn quý báu cho trẻ em, giới trẻ, và gia đình của các em.

  Chúng tôi yêu mến các anh chị em. Chúng tôi tin tưởng các anh chị em. Chúng tôi hứa rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta sẽ tiếp tục ban phước và tán trợ anh chị em khi anh chị em dẫn dắt và hướng dẫn con cái của Ngài trong đức tin.

  Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

  The Lord Jesus Christ