Pornografia
Jak mam rozmawiać z moim dzieckiem na temat zdrowej seksualności?
dalej

„Jak mam rozmawiać z moim dzieckiem na temat zdrowej seksualności?”, Pomoc dla rodziców (2021)

„Jak mam rozmawiać z moim dzieckiem na temat zdrowej seksualności?”, Pomoc dla rodziców

Jak mam rozmawiać z moim dzieckiem na temat zdrowej seksualności?

Wielu rodziców czuje niepewność lub zakłopotanie, próbując rozmawiać ze swoimi dziećmi na temat seksualności, lub strach, że rozmowa z dziećmi na ten temat rozbudzi ich aktywność seksualną. Prawda jest taka, że jeśli nie rozmawia się z dziećmi o seksualności, one poznają ten temat z innego źródła. Poprzez regularne rozmowy ze swoimi dziećmi na ważne tematy, takie jak seksualność, dajesz im do zrozumienia, że jesteś osobą, której można zaufać.

Większość dzieci posiada wrodzoną ciekawość oraz pragnienie zrozumienia doświadczanych przez nie naturalnych uczuć, danych przez Boga. Możesz przygotować się na rozmowę ze swoimi dziećmi na temat seksualności, próbując przypomnieć sobie siebie w ich wieku. Jakich uczuć doświadczałeś w tamtym okresie? Jakie miałeś wtedy myśli, pytania, obawy? Gdzie szukałeś informacji? Jakich informacji lub nauk nie otrzymałeś wtedy, a wolałbyś otrzymać?

To normalne, że czujesz się niepewnie, jeśli chodzi o prowadzenie takich rozmów. Możesz polegać na własnej wrażliwości, budując relację ze swoimi dziećmi. One czują twoją miłość, kiedy jesteś szczery i otwarty, komunikując się z nimi pomimo dyskomfortu, jaki możesz odczuwać.

Aby stworzyć warunki sprzyjające otwartej komunikacji, możesz:

  • Zacząć rozmawiać z dziećmi, kiedy jeszcze są małe, nazywając ich części ciała poprawnie. W ten sposób uczysz je o ich ciele i zapewniasz im słownictwo, które da im zdrowe spojrzenie na swoje ciało, a także dostarczy informacji.

  • Niech twoje dzieci wiedzą, że mogą zadać ci każde pytanie, a ty staraj się kontrolować swoje reakcje i nie wywoływać zawstydzenia w związku z ich pytaniami czy wyznaniami. Ciesz się faktem, że rozmawiają z tobą, okazuj im miłość i wsparcie, i staraj się najlepiej, jak możesz, podtrzymywać dobrą komunikację.

  • Unikaj stosowania metafor, jeśli chodzi o temat seksualności. Dzieci potrzebują informacji przedstawionych w jasny i uczciwy sposób. Dla przykładu, niektórzy młodzi ludzie opowiadają o lekcjach, podczas których łamanie prawa czystości moralnej było porównywane do żutej gumy lub jedzenia, które jest przekazywane w całym pokoju z ust do ust, przez co staje się nieatrakcyjne. Choć intencje są dobre, tego typu metafory często sprzyjają lękowi przed seksualnością lub wywołują uczucia niskiej i nieodwracalnej samooceny.

  • Przeprowadzaj wieczory domowe na tematy związane z seksualnością i pozwalaj dzieciom być nauczycielami, kiedy tylko będą czuły się gotowe. Tematy mogą obejmować: dojrzewanie, postrzeganie swojego ciała oraz pozytywne aspekty seksualności.

  • Omów, dlaczego doświadczanie uczuć seksualnych i podniecenia seksualnego jest czymś normalnym. Dzieci nie muszą zachowywać się tak, jakby miały te uczucia i wrażenia, ale mogą być ich świadome. To oznacza zauważanie uczuć seksualnych, ale nie ocenianie ich negatywnie. Badania pokazują, że ćwiczenie uważności może pomóc dzieciom w dokonywaniu lepszych wyborów, które są w zgodzie z ich wartościami i celami.

  • Staraj się nie reagować obrzydzeniem lub złością, kiedy dzieci zajmują się dotykaniem swoich intymnych części ciała lub gdy młodzież przyznaje się do masturbacji. To, jak rodzice reagują na te zachowania, wpływa na samoocenę oraz odczucia związane z seksualnością u dzieci i młodzieży.

  • Nauczaj swoje dzieci powodów, dla których istnieją pewne normy związane z relacjami międzyludzkimi i seksualnością. Kiedy uczysz tych norm oraz tego, dlaczego są one cenne, pamiętaj, jak ważne jest robienie tego bez budzenia wstydu lub strachu1.

Przypis

  1. Najważniejsze tezy cytowane i zaadaptowane na podst. publikacji Laury M. Padilli-Walker i Meg O. Jankovich, „How, When, and Why: Talking to Your Children about Sexuality” [Jak, kiedy i dlaczego: rozmawianie ze swoimi dziećmi na temat seksualności], Liahona, sierpień 2020.