President Russell M. Nelson: En profetisk bønn om takknemlighet, håp og helbredelse for verden


“President Russell M. Nelson on the Healing Power of Gratitude,” Hear Him! 2020

“President Russell M. Nelson on the Healing Power of Gratitude” Hear Him!

President Russell M. Nelson: En profetisk bønn om takknemlighet, håp og helbredelse for verden

In his 96 years, President Russell M. Nelson of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints has seen many trials. But he says there’s a simple remedy to help us find joy in hard times—gratitude.