Onderwerpen
  Hoofdstuk 40: Tempelwerk en familiegeschiedenis
  Footnotes
  Theme

  Hoofdstuk 40

  Tempelwerk en familiegeschiedenis

  Salt Lake Temple

  God wil dat zijn kinderen bij Hem terugkeren

  De verzoening van Jezus Christus heeft ervoor gezorgd dat we allemaal opstaan uit het graf en eeuwig leven. Maar als we eeuwig met onze familie in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader willen wonen, moeten we alles doen wat de Heiland ons gebiedt. Dat omvat de doop en bevestiging, alsmede de verordeningen van de tempel.

  Als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben we ons laten dopen en bevestigen door iemand die daartoe het bevoegde priesterschapsgezag droeg. Ook kunnen we naar de tempel gaan om daar de heilbrengende priesterschapsverordeningen te ontvangen. Maar veel van Gods kinderen hebben niet dezelfde kansen gekregen. Zij leefden in een tijd of woonden in een land zonder evangelie.

  Onze hemelse Vader wil dat al zijn kinderen bij Hem terugkeren. Wie zonder doop of tempelverordeningen zijn gestorven, krijgen dankzij Hem de kans om die alsnog te ontvangen. Hij heeft ons gevraagd de verordeningen voor onze voorouders in tempels te verrichten.

  Tempels des Heren

  • Waarom zijn tempels belangrijk voor ons?

  De tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn gebouwen die aan de Heer zijn gewijd. De waardige leden van de kerk hebben toegang tot de tempel om heilige verordeningen te ontvangen en verbonden met God te sluiten. Evenals de doop zijn die verordeningen en verbonden noodzakelijk voor ons eeuwig heil. Ze moeten worden verricht in een tempel des Heren.

  We gaan ook naar de tempel om meer te weten te komen over onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. We krijgen meer begrip van ons levensdoel en onze relatie tot onze hemelse Vader en Jezus Christus. We komen meer te weten over ons voorsterfelijk bestaan, de zin van het leven op aarde, en ons leven na de dood.

  De tempelverordeningen verzegelen het gezin

  • Wat houdt het in om verzegeld te worden?

  Alle tempelverordeningen worden verricht met het gezag van het priesterschap. Door middel van dit gezag worden de verordeningen die op aarde worden verricht, verzegeld — gebonden — in de hemel. De Heiland leerde zijn apostelen: ‘Wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen’ (Matteüs 16:19; zie ook LV 132:7).

  Alleen in de tempel kan een gezin voor eeuwig worden verzegeld. Door het huwelijk in de tempel worden man en vrouw voor eeuwig in de echt verbonden op voorwaarde dat zij hun verbonden eren. De doop en alle andere verordeningen bereiden ons voor op die heilige plechtigheid.

  Als een man en een vrouw in de tempel zijn getrouwd, gaan hun kinderen die daarna worden geboren ook deel uitmaken van hun eeuwige gezin. Een echtpaar dat voor de wet is getrouwd kan deze zegeningen ontvangen door zichzelf en hun kinderen voor te bereiden op de tempel en hun verzegeling aan elkaar. Ouders die kinderen wettelijk adopteren kunnen die kinderen aan zich laten verzegelen.

  • Wat moet een echtpaar doen om de verzegelingsmacht in hun huwelijk van kracht te maken?

  Onze voorouders hebben onze hulp nodig

  • Welke verantwoordelijkheid hebben we tegenover voorouders die de priesterschapsverordeningen niet hebben ontvangen?

  Mario Cannamela trouwde in 1882 met Maria Vitta. Ze woonden in Tripani (Italië), waar ze een gezin grootbrachten en samen oud werden. Mario en Maria hebben nooit kennis genomen van het herstelde evangelie van Jezus Christus. Ze lieten zich niet dopen. Ze waren niet in de gelegenheid om naar de tempel te gaan en zich daar aan elkaar te laten verzegelen. De dood eindigde hun huwelijk.

  Ruim een eeuw later vond er een prachtige hereniging plaats. De achterkleinzoon van Mario en Maria en zijn vrouw gingen naar de Los Angelestempel, waar zij aan een altaar knielden en zich plaatsvervangend lieten verzegelen voor Mario en Maria. Hun ogen vulden zich met tranen toen zij de vreugde van Mario en Maria konden voelen.

  Veel van onze voorouders bevinden zich onder de gestorvenen die op aarde nooit kennis hebben genomen van het evangelie. Zij bevinden zich nu in de geestenwereld (zie hoofdstuk 41 in dit boek). Daar kregen zij onderricht in het evangelie van Jezus Christus. De geesten die het evangelie hebben aanvaard, wachten totdat iemand voor hen de tempelverordeningen verricht. Door voor onze voorouders deze tempelverordeningen te verrichten, delen wij in hun vreugde.

  • Hoe toont de heilsleer voor de doden Gods gerechtigheid, mededogen en barmhartigheid?

  • Welke ervaringen had u toen u tempelwerk voor uw voorouders deed?

  Familiegeschiedenis — hoe we onze voorouders kunnen helpen

  • Wat zijn de eerste stappen van familiehistorisch werk?

  Heiligen der laatste dagen wordt aangeraden familiehistorisch werk te doen. Dan leren we wie onze voorouders zijn en kunnen we de verordeningen voor hen verrichten. Familiegeschiedenis bestaat uit drie stappen:

  1. Onze voorouders zoeken.

  2. Uitzoeken voor welke voorouders nog tempelwerk moet worden verricht.

  3. Zorgen dat de verordeningen voor hen worden verricht.

  De meeste wijken en gemeenten hebben consulenten familiegeschiedenis die ons wegwijs in de materie kunnen maken. Als een wijk of gemeente geen consulent familiegeschiedenis heeft, weet de bisschop of gemeentepresident wat u te doen staat.

  Onze voorouders zoeken

  Om het tempelwerk voor onze voorouders te kunnen doen, moeten we hun namen weten. Er zijn tegenwoordig heel wat bronnen beschikbaar waar we die namen kunnen vinden.

  Een goede manier om te beginnen is te kijken hoeveel informatie we zelf over onze voorouders hebben. Misschien hebben we nog ergens geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes liggen. Of een familiebijbel, rouwadvertenties, familiegeschiedenissen, of dagboeken en journalen. Ook kunnen we familieleden vragen of ze informatie hebben. Behalve de informatie die we zelf en van familieleden hebben, kunnen we andere bronnen, zoals FamilySearch.org raadplegen. We kunnen ook een bezoek brengen aan een van de centra voor familiegeschiedenis van de kerk.

  Hoeveel we te weten komen zal afhangen van de beschikbare informatie. Misschien hebben we maar weinig familiepapieren in ons bezit en kunnen we wellicht alleen onze ouders en grootouders vinden. Als we al wel een grote hoeveelheid familiepapieren hebben, zullen we meer generaties voorouders vinden.

  We houden deze informatie bij op gezinslijsten en stamboomlijsten.

  Uitzoeken voor welke voorouders nog tempelwerk moeten worden verricht

  Al vanaf de begindagen van de kerk zijn er tempelverordeningen voor de doden verricht. Bijgevolg kunnen sommige verordeningen al voor onze voorouders zijn verricht. Om erachter te komen voor welke voorouders nog geen tempelwerk is gedaan, kunnen we twee bronnen raadplegen. Misschien hebben we zelf bijgehouden voor wie tempelwerk is verricht. Zo niet, de kerk heeft alle verordeningen die in de tempel zijn verricht gedocumenteerd. De consulent familiegeschiedenis van uw wijk of gemeente kan u hierbij helpen.

  Zorgen dat de verordeningen worden verricht

  Veel van onze voorouders in de geestenwereld willen graag dat de tempelverordeningen voor hen worden verricht. Zo gauw we deze voorouders hebben gevonden, moeten we zorgen dat dit werk voor hen gedaan wordt.

  Een van de zegeningen van familiegeschiedenis is dat we naar de tempel kunnen gaan om daar verordeningen ten behoeve van onze voorouders te verrichten. We moeten zo leven dat we een tempelaanbeveling waardig zijn, zodat we dit werk, zo mogelijk, kunnen doen. Als onze kinderen 12 jaar of ouder zijn, kunnen zij ook deel hebben aan deze zegeningen door zich te laten dopen en bevestigen voor hun voorouders.

  Als het voor ons niet mogelijk is om zelf naar de tempel te gaan, zorgt de tempel dat de verordeningen voor onze voorouders door andere kerkleden worden verricht.

  • Hoe heeft de Heer u of uw familieleden geholpen om de gegevens van uw voorouders te vinden?

  Overige familiehistorische mogelijkheden

  • Hoe kan iemand met een druk bestaan op eenvoudige wijze aan het familiehistorische werk deelnemen?

  Behalve tempelwerk verrichten voor de voorouders van wie we de gegevens hebben, kunnen we de mensen in de geestenwereld op veel andere manieren helpen. We stellen ons open voor de Geest wanneer we gebedvol nagaan wat we kunnen doen. Afhankelijk van onze situatie, kunnen we het volgende doen:

  1. Zo vaak mogelijk naar de tempel gaan. Als we voor onszelf naar de tempel zijn geweest, kunnen we de heilsverordeningen plaatsvervangend voor mensen in de geestenwereld doen.

  2. Onderzoek doen naar voorouders van wie de gegevens moeilijk te vinden zijn. De consulenten familiegeschiedenis kunnen ons daarbij helpen.

  3. Medewerking verlenen aan het indexeringsprogramma van de kerk. Via dit programma kunnen leden genealogische gegevens klaarmaken voor gebruik in de geautomatiseerde familiehistorische programma’s van de kerk. Die programma’s maken het makkelijker om onze voorouders te vinden.

  4. Familiehistorische gegevens indienen voor opname in de huidige geautomatiseerde programma’s voor familiegeschiedenis van de kerk. Deze programma’s bevatten de genealogie van mensen over de hele wereld. Dankzij deze programma’s kunnen mensen hun familiegegevens met anderen delen. De consulenten familiegeschiedenis kunnen meer informatie geven over de geautomatiseerde programma’s van de kerk.

  5. Deelnemen aan familieorganisaties. We kunnen veel meer voor onze voorouders doen door met andere familieleden samen te werken.

  • Bedenk wat u kunt doen om meer betrokken te zijn bij familiegeschiedenis en tempelwerk.

  Aanvullende teksten