Werken en zelfredzaamheid


Werken en zelfredzaamheid

Gij zult uw tijd niet verbeuzelen, noch zult gij uw talent verbergen.

Werken is eerbaar. Als je jezelf aanleert om hard te werken, ben je een aanwinst voor de maatschappij waarvan je deel uitmaakt. Werken vergroot je gevoel van eigenwaarde. Het zal jou en je familie ten goede komen, zowel nu als in de toekomst.

Leren werken begint thuis. Help je huisgenoten door in het huishouden bereidwillig de handen uit de mouwen te steken. Leer verstandig met je geld omgaan, geef niet meer uit dan je aan inkomsten binnenkrijgt. Volg de leringen van de profeten na door je tiende te betalen, geen schulden te maken en te sparen voor de toekomst.

Stel hoge doelen voor jezelf en wees bereid hard te werken om die te bereiken. Ontwikkel je zelfbeheersing en wees betrouwbaar. Doe je best in je kerkroeping, je schoolwerk, je baan en in andere bezigheden die de moeite waard zijn. Jongemannen dienen bereid te zijn om zich op een voltijdzending voor te bereiden. Je hemelse Vader heeft je gaven en talenten gegeven en weet wat je kunt bereiken. Ga bij Hem te rade en vraag Hem om hulp bij het bereiken van je doelen.

De Heer heeft ons geboden niet lui te zijn. Luiheid kan tot ongepast gedrag, ontwrichte relaties en zonde leiden. Eén van de vormen van luiheid is veel tijd te besteden aan bezigheden die je van je werk afhouden, zoals op het internet surfen, games spelen en televisie kijken.

Verspil je tijd en geld niet aan gokken. Gokken is verkeerd en is geen goede vorm van ontspanning. Het is verslavend en kan gemiste kansen, geruïneerde levens en ontwrichte gezinnen tot gevolg hebben. Je houdt jezelf voor de gek als je gelooft dat je iets voor niets kunt krijgen.

Een van de zegeningen van werken is dat je zelfredzaam wordt. Als je zelfredzaam bent, gebruik je de zegeningen en capaciteiten die God je heeft gegeven om voor jezelf en je familie te zorgen en oplossingen te vinden voor je problemen. Zelfredzaamheid betekent niet dat je alles zelf moet doen. Om echt zelfredzaam te zijn, moet je met anderen leren samenwerken en je voor hulp en kracht tot de Heer te wenden.

Denk eraan dat God een groot werk voor jou te doen heeft. Hij zal je zegenen om dat werk te volbrengen.

Afbeelding