Tiende en gaven

Tiende en gaven

Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, (…) beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.

Kies ervoor de wet van tiende na te leven, want dat zal je verdere leven een grote zegen voor je zijn. Een tiende is tien procent van je inkomen. Als je naar de tempel wilt, moet je een volledige tiende betalen.

Tiende betalen is een heilig voorrecht. Door tiende te betalen, geef je blijk van je dankbaarheid voor alles wat je hemelse Vader je heeft gegeven, en geef je Hem een deel van wat je hebt gekregen terug. De tiende wordt gebruikt voor de bouw van tempels en kerken, vertaling en publicatie van de Schriften, zendingswerk en familiehistorisch werk, en voor andere zaken waarmee het koninkrijk Gods wordt opgebouwd.

Bij tiendebetaling is je houding belangrijk. Betaal tiende omdat je de Heer liefhebt en in Hem gelooft. Betaal bereidwillig en met een dankbaar hart. Betaal eerst je tiende, ook als je denkt dat je niet genoeg geld voor je andere behoeften zult overhouden. Daardoor groeit je geloof, overwin je zelfzucht en sta je meer open voor de Geest.

Ga aan het eind van elk jaar naar de tiendevereffening met de bisschop. Dat is een gesprek waarin je je bijdragen bekijkt en aangeeft of je een volledige tiende hebt betaald.

Gehoorzaam de wet van vasten door elke maand te vasten, als je gezondheid dat toelaat. De vastenzondag is doorgaans de eerste zondag van de maand. Vasten houdt in dat je twee opeenvolgende maaltijden niet eet of drinkt en dat je een royale vastengave betaalt om behoeftigen te helpen. Vast met een doel voor ogen. Begin en eindig je vasten met een gebed, waarin je je dank uitspreekt en hulp vraagt bij specifieke noden van jezelf of anderen. Doordat je vast, krijg je meer zelfbeheersing, doen verleidingen je minder, en breng je de zegenen van de Heer in je leven.

Gehoorzaam je de wet van tiende en de wet van vasten, dan zegent de Heer je zowel geestelijk als stoffelijk.

Money

© Getty Images