Seksuele reinheid

Seksuele reinheid

Het heilige voortplantingsvermogen mag alleen gebruikt worden tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn.

‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’

Rexburg Idaho Temple

De seksuele omgang tussen man en vrouw is prachtig en heilig. Die omgang is door God ingesteld om kinderen te verwekken en om de liefde tussen man en vrouw te uiten. God heeft geboden dat seksuele omgang alleen binnen het huwelijk geoorloofd is.

Door seksueel rein te zijn, bereid je je voor op het sluiten en naleven van heilige tempelverbonden. Je bereidt je voor op een harmonieus huwelijk en op het krijgen van kinderen, die deel gaan uitmaken van een eeuwig en liefdevol gezin. Je beschermt jezelf tegen de geestelijke en emotionele schade die volgt op seksuele omgang met iemand met wie je niet wettig bent gehuwd. Ook bescherm je jezelf tegen schadelijke ziektes. Seksuele reinheid geeft je zelfvertrouwen en waar geluk. Het sterkt je vermogen om nu en in de toekomst goede beslissingen te nemen.

De norm van de Heer inzake seksuele reinheid is duidelijk en onveranderd. Heb geen seks vóór het huwelijk en wees volledig trouw aan je partner als je eenmaal getrouwd bent. Laat je door de media, je leeftijdgenoten en anderen niet wijsmaken dat seksuele intimiteit vóór het huwelijk acceptabel is. Dat is het niet. In Gods ogen zijn seksuele zonden uitermate ernstig. Zij onteren het heilige vermogen dat God de mens gegeven heeft om leven te scheppen. De profeet Alma heeft aangegeven dat seksuele zonden ernstiger zijn dan alle andere zonden, uitgezonderd moord en verloochening van de Heilige Geest (zie Alma 39:5).

Doe nooit iets wat tot een seksuele overtreding kan leiden. Behandel anderen met respect, niet als objecten waarop je je wellustige en zelfzuchtige begeerten botviert. Zoen vóór het huwelijk niet hartstochtelijk, ga niet op elkaar liggen, raak de geslachtsdelen van een ander niet aan, gekleed of ongekleed. Doe niets wat seksuele gevoelens kan oproepen. Wek die emoties ook niet bij jezelf op. Schenk aandacht aan de influisteringen van de Geest, zodat je rein en deugdzaam kunt zijn. De Geest van de Heer zal weggaan bij iemand die seksuele overtredingen begaat.

Vermijd situaties die verleiding in de hand werken, zoals activiteiten die tot laat op de avond duren, overnachtingen, of activiteiten met weinig toezicht van volwassenen. Doe niet mee aan gesprekken en maak geen gebruik van media die seksuele gevoelens oproepen. Laat alle vormen van pornografie links liggen. De Geest kan je laten weten wanneer je risico’s loopt en je de kracht geven om ergens van weg te lopen.. Heb geloof en wees gehoorzaam aan de rechtvaardige raad van je ouders en leid(st)ers.

Homoseksueel en lesbisch gedrag is een ernstige zonde. Als je je tot iemand van je eigen geslacht aangetrokken voelt, of als er op je wordt ingepraat om deel te nemen aan ongepast gedrag, praat dan met je ouders en je bisschop. Zij zullen je helpen.

Slachtoffers van seksueel misbruik zijn niet schuldig aan zonde en hoeven zich niet te bekeren. Als je het slachtoffer bent van misbruik, besef dan dat je onschuldig bent en dat God van je houdt. Praat met je ouders of een andere vertrouwenspersoon, en raadpleeg onmiddellijk je bisschop. Zij kunnen je geestelijk steunen en helpen om de bescherming en hulp te krijgen die je nodig hebt. Het genezingsproces kan tijd vergen. Vertrouw op de Heiland. Hij zal je genezen en je vrede schenken.

Vraag je ouders en je bisschop om hulp als je in de verleiding komt om een seksuele overtreding te begaan. Bid tot je hemelse Vader. Hij zal je helpen om verleiding te weerstaan en ongepaste gedachten en gevoelens opzij te zetten. Als je een seksuele overtreding hebt begaan, ga dan meteen naar je bisschop en begin aan het bekeringsproces zodat je gemoedsrust kunt vinden en de volle begeleiding van de Heilige Geest kunt krijgen.

Neem jezelf vast voor om seksueel rein te zijn. Moedig door je woorden en daden anderen aan om hetzelfde te doen.

Courtship and marriage