Boodschap van het Eerste Presidium aan de jongeren

Boodschap van het Eerste Presidium aan de jongeren

Geliefde jongemannen en jongevrouwen, wij hebben veel vertrouwen in jullie. Jullie zijn geliefde zoons en dochters van God, die aan jullie denkt. Jullie zijn op aarde in een tijd die je grote mogelijkheden biedt, maar die je ook voor grote problemen stelt. De normen in dit boekje vormen een leidraad bij de belangrijke keuzes die je nu maakt en die je nog zult maken. We beloven je dat je de invloed van de Heilige Geest zult voelen, dat je geloof en getuigenis zullen groeien, en dat je je gelukkiger zult voelen als je je houdt aan deze normen en aan de verbonden die je hebt gesloten.

Houd bij alles wat je doet de tempel in gedachten. In de tempel ontvang je de grootste zegeningen van de Heer, waaronder een huwelijk voor tijd en alle eeuwigheid. Als je de normen in dit boekje naleeft, kun je de tempel bezoeken. Daar kun je heilige verordeningen voor je voorouders verrichten. En later kun je daar voor jezelf essentiële verbonden sluiten.

Onze Vader in de hemel stelt veel vertrouwen in je. Hij heeft een taak voor jou. Bid of Hij je wil leiden en vraag raad aan je ouders en leid(st)ers. De beslissingen die je nu neemt, zullen grotendeels jouw koers in dit leven en in de eeuwigheid bepalen.

Wij getuigen dat God leeft. Wij bidden met hart en ziel dat je je verdere leven standvastig en moedig zult zijn, en dat je zult vertrouwen op de Heiland en zijn beloften. Als je dat doet, kun je je positieve invloed laten gelden bij de opbouw van het koninkrijk Gods en de voorbereiding van de wereld op de wederkomst van de Heiland.

Het Eerste Presidium

Een uitgave van
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
Salt Lake City (Utah, VS)

Salt Lake Temple

De deuren van de Salt Laketempel

[Christ's image]