Eerlijkheid en integriteit
vorige volgende

Eerlijkheid en integriteit

Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

Wees altijd eerlijk met jezelf, anderen en God. Eerlijk zijn houdt in dat je op geen enkele manier liegt, steelt, bedriegt of misleidt. Als je eerlijk bent, werk je aan een sterk karakter, waardoor je God en anderen van dienst kunt zijn. Dan word je met gemoedsrust en zelfrespect gezegend. De Heer vertrouwt je dan en je kunt naar zijn heilige tempel gaan.

Als je oneerlijk bent, schaad je jezelf, maar vaak ook anderen. Als je liegt, steelt, bedriegt, schaad je je geest en je relatie met anderen. Eerlijkheid vergroot je mogelijkheden en je vermogen om ontvankelijk te zijn voor de Heilige Geest. Wees eerlijk op school; kies ervoor om niet af te kijken. Wees eerlijk op je werk en verricht alle werkzaamheden waarvoor je betaald wordt. Maak jezelf niet wijs dat oneerlijkheid door de beugel kan, zelfs als anderen vinden dat het niet veel uitmaakt.

Integriteit houdt nauw verband met eerlijkheid. Integriteit betekent altijd het goede denken en doen ongeacht de gevolgen. Als je integer bent, houd je je aan je normen en je geloofsovertuiging, ook als je alleen bent. Kies ervoor zo te leven dat je gedachten en gedrag altijd overeenstemmen met het evangelie.