Dankbaarheid

Dankbaarheid

En wie alle dingen met dankbaarheid ontvangt, zal worden verheerlijkt.

Prayer. Youth. Female

De Heer wil dat je een dankbare houding hebt in alles wat je doet en zegt. Leef in dankbaarheid, dan ben je gelukkiger en tevredener. Als je dankbaar bent, wendt dat je hart tot de Heer en zie je zijn invloed en zegeningen in je leven. Ook in moeilijke tijden is er veel waar je dankbaar voor kunt zijn. Door een dankbare houding krijg je kracht en zegeningen.

Spreek in gebed je dank uit voor de zegeningen die je van je hemelse Vader hebt ontvangen. Dank Hem specifiek voor zijn goedheid, voor je familie, voor vrienden, voor leiders en leerkrachten, voor het evangelie en voor zijn Zoon, Jezus Christus.

Je laat je dankbaarheid ook blijken door je levenswijze. Als je zijn geboden onderhoudt en anderen helpt, laat je zien dat je Hem liefhebt en dat je Hem dankbaar bent. Zeg anderen dat je dankbaar bent dat ze je leven verrijken.