In geloof voorwaarts gaan
vorige volgende

In geloof voorwaarts gaan

Door kleine en eenvoudige dingen worden grote dingen teweeggebracht.

Reading the Book of Mormon

De normen in deze brochure zijn bedoeld als leidraad om je te helpen met het maken van de juiste keuzes. Bestudeer deze normen vaak en vraag jezelf af: ‘Leef ik zoals de Heer dat van mij verwacht?’ en ‘Hoe zijn deze normen mij tot zegen?’

Om alles te worden wat onze hemelse Vader wil dat je wordt, zul je ’s ochtends en ’s avonds in gebed tot je hemelse Vader moeten neerknielen. Vertel Hem hoe dankbaar je bent en wat je verlangens zijn. Hij is de bron van alle wijsheid. Hij zal je gebeden horen en verhoren.

Lees dagelijks in de Schriften en pas wat je leest toe op je leven. De Schriften zijn een krachtige bron van persoonlijke openbaring en hemelse leiding. Ze zorgen ervoor dat je getuigenis voortdurend sterk blijft.

Streef er elke dag naar gehoorzaam te zijn. Houd je aan de normen in dit boekje en moedig anderen aan dat ook te doen. Denk aan de verbonden die je hebt gesloten, en dat je elke week in de gelegenheid ben om die te hernieuwen als je aan het avondmaal deelneemt. Streef ernaar die verbonden na te komen. Denk niet dat alles verloren is als je een fout maakt. Je hemelse Vader houdt van je en wil dat je zijn hulp inroept en het blijft proberen.

Ga zo mogelijk naar de tempel en voel de vreugde en vrede die werken in het huis des Heren met zich meebrengt. Bereid je voor op de tempelverbonden die je later in je leven zult sluiten.

Jongemannen van de Aäronische priesterschap, neem jezelf voor om een voltijdzending te vervullen. Dat is een priesterschapsplicht. Blijf rein en waardig, en werk er ijverig aan om de Heer straks als zendeling te vertegenwoordigen.

Neem onder alle omstandigheden de leringen van de profeten, de andere autoriteiten van de kerk en je plaatselijke leiders tot leidraad. Ze zullen je op paden van geluk leiden.

Wees nederig en bereid te luisteren naar de Heilige Geest en gehoor te geven aan zijn influisteringen. Stel de wijsheid van de Heer boven je eigen wijsheid.

Als je dat allemaal doet, zal de Heer veel meer van je leven maken dan je ooit zelf zou kunnen. Hij zal je meer kansen en inzicht geven, en je sterken. Hij zal je de hulp geven die je nodig hebt om je beproevingen en problemen aan te kunnen. Als je je Vader in de hemel en zijn Zoon, Jezus Christus, beter leert kennen, zul je een groter getuigenis krijgen, ware vreugde vinden en hun liefde voelen.