Vrienden en vriendinnen

Vrienden en vriendinnen

In zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Social interaction

Iedereen heeft goede en trouwe vrienden en vriendinnen nodig. Ze zullen je sterken en een zegen voor je zijn. Zij zullen jouw denkwijze en daden beïnvloeden, en ze zijn zelfs medebepalend voor de persoon die jij zult worden. Ze zullen een beter mens van je maken en zullen het je makkelijker maken om het evangelie van Jezus Christus na te leven. Kies vrienden en vriendinnen die dezelfde normen en waarden hebben. Dan kunnen jullie je aan elkaar optrekken. Goede vrienden en vriendinnen vergemakkelijken het naleven van hoge normen.

Om goede vrienden te hebben, moet je zelf eerst een goede vriend(in) zijn. Toon oprechte belangstelling voor anderen, glimlach en laat hen weten dat je er voor hen bent. Behandel iedereen vriendelijk en met respect, en veroordeel of kritiseer anderen niet. Wees geen pestkop. Doe je uiterste best om een vriend(in) te zijn voor hen die verlegen of eenzaam zijn, lichamelijke of mentale beperkingen hebben, of zich buitengesloten voelen.

Pas ervoor je normen te verlagen om iemands vriend(in) te worden. Als vrienden je aansporen om iets te doen wat verkeerd is, wees jij dan degene die pal staat voor het goede, ook al sta je dan alleen. Dat zou kunnen betekenen dat je andere vrienden moet zoeken die je steunen in het naleven van de geboden. Verlaat je bij deze keuzes op de leiding van de Heilige Geest.

Door het evangelie na te leven, moedig je je vrienden aan om dat ook te doen. Geef het goede voorbeeld door de geboden na te leven, deel te nemen aan kerkactiviteiten, je voor te bereiden om de Heer te dienen, en waardig te blijven om de tempel te bezoeken.

Nodig je vrienden en vriendinnen die een ander geloof hebben uit voor kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten. Zorg ervoor dat ze zich welkom en op hun gemak voelen. Veel mensen zijn door het voorbeeld en de begeleiding van een vriend(in) lid van de kerk geworden. Doe ook je uiterste best om vriendschap te sluiten met pasgedoopte en minderactieve leden.

Social interaction