Gezin

Gezin

Het gezin is door God ingesteld. Het huwelijk van man en vrouw is van essentieel belang in zijn eeuwige plan. (…) De kans op een gelukkig gezinsleven is het grootst als de leringen van de Heer Jezus Christus eraan ten grondslag liggen.

‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’

Tot een gezin behoren, is een grote zegen. In het gezin vind je vriendschap en geluk, leer je in een liefdevolle sfeer correcte beginselen en bereid je je voor op het eeuwige leven.

Een sterk gezin vergt inzet. De gezinsband zal hechter worden als jij je deel doet. Wees opgewekt, behulpzaam en houd rekening met je gezinsgenoten. Veel problemen in de gezinssfeer komen voort uit egoïstisch gedrag of onvriendelijke taal van gezinsgenoten. Wees een vredestichter, niet iemand die plaagt, vecht en ruzie maakt. Toon elke dag je liefde voor je gezinsgenoten. Geef thuis je getuigenis in woord en daad. Jouw rechtschapen voorbeeld kan thuis het verschil maken.

Eer je ouders door liefde en respect voor hen te tonen. Gehoorzaam hun rechtvaardige leiding. Wees bereid om thuis de handen uit de mouwen te steken. Doe mee aan opbouwende gezinsactiviteiten en -tradities. Doe mee aan het gezinsgebed, de Schriftstudie en de gezinsavond. Deze geboden maken een gezin sterk en hecht. Als ze dit bij jou thuis niet doen, bid en bestudeer de Schriften dan zelf. Je voorbeeld kan je gezinsgenoten ertoe brengen om met je mee te doen.

Versterk je band met je broers en zussen. Zij kunnen je beste vrienden worden. Toon interesse voor hun bezigheden en help ze zo nodig.

God wil dat al zijn kinderen op aarde deel uitmaken van een eeuwig gezin, met een moeder en een vader die van elkaar en hun kinderen houden en voor elkaar en hun kinderen zorgen. Als jij nu niet deel uitmaakt van zo’n gezin, heb dan geduld en blijf rechtschapen leven. Zoek iemand uit die een geschikt rolmodel voor je kan zijn. Bereid je nu voor op je goddelijke rol van echtgenoot of echtgenote, of die van ouder. Neem je voor om in de tempel te trouwen en je eigen eeuwige gezin te stichten.

Family life