Amusement en media
vorige volgende

Amusement en media

Als er iets deugdzaam, liefelijk, of eerzaam of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na.

Je leeft in een tijd van technische hoogstandjes die je toegang geven tot veel verschillende media, zoals het internet, mobiele apparatuur, games, televisie, films, muziek, boeken en tijdschriften. Het amusement en de informatie die deze media verschaffen, kunnen bijdragen tot je ontwikkeling, zodat je je verdienstelijk kunt maken in de maatschappij. Maar bepaalde informatie en amusement kunnen je wegleiden van een rechtschapen levenswijze. Kies de media die je gebruikt zorgvuldig uit, want alles wat je leest, beluistert of bekijkt, heeft invloed op je. Gebruik alleen media die je opbouwen.

Satan wil je met dergelijke media misleiden en de indruk wekken dat het slechte en verkeerde normaal, grappig en spannend is. Hij wil je doen geloven dat het overtreden van Gods geboden geen kwaad kan en geen negatieve gevolgen voor jou en anderen heeft. Laat je niet in met, kijk niet naar en neem niet deel aan iets wat hoe dan ook grof, onzedelijk, gewelddadig of pornografisch is. Neem niet deel aan iets waarin obsceniteit of geweld als acceptabel wordt weergegeven. Heb de moed om een bioscoopzaal uit te lopen, andere muziek op te zetten, of de computer, de televisie of een mobiele telefoon uit te zetten als je iets ziet of hoort wat de Geest verdrijft.

Pornografie is in elke vorm bijzonder gevaarlijk en verslavend. Misschien word je er onverwacht mee geconfronteerd of ben je er nieuwsgierig naar. Maar dat kan hoe dan ook een vernietigende gewoonte worden. Je inlaten met pornografie is een ernstige zonde die kan leiden tot andere seksuele overtredingen. Mijd pornografie tegen elke prijs. Het is een gif dat je zelfbeheersing verzwakt, je gevoel van eigenwaarde vernietigt en je kijk op anderen verandert. Je raakt de leiding van de Geest erdoor kwijt. Ze kan zelfs een negatieve invloed hebben op je relatie met anderen, in het bijzonder die met je toekomstige huwelijkspartner. Pornografie beknot je vermogen om ware liefde te voelen. Als je met pornografie wordt geconfronteerd, loop er dan onmiddellijk van weg.

Stop nu als je je met pornografie bezighoudt. Zoek de hulp die je nodig hebt. Je ouders en je bisschop kunnen je hulp bieden bij je bekering, zodat je van deze vernietigende gewoonte afkomt.

Let erop dat je mediagebruik je gevoeligheid voor de Geest niet afstompt. Zorg ervoor dat het niet belangrijker wordt dan je relatie met anderen. Langdurig gebruik van internet of een mobiel apparaat, games, televisie of andere media kan je weerhouden van waardevolle omgang met andere mensen. Pas op dat jouw gebruik van de sociale media niet de plaats inneemt van tijd doorbrengen met je familie en vrienden.

Let op wat je aan persoonlijke informatie en afbeeldingen via de technologie doorgeeft. Bescherm zo jezelf en anderen. Zet niets op het internet of sms niets wat je in het openbaar ook niet zou zeggen. Houd je aan de wet op het uitwisselen van muziek, films en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Als je niet zeker weet wat gepast is om te bekijken of te beluisteren, bespreek het dan met je ouders en je volwassen leid(st)ers. De Heilige Geest zal je de kracht geven om goede keuzes te maken.

Computers and computer use