Keuzevrijheid en verantwoording

Keuzevrijheid en verantwoording

Daarom zijn de mensen vrij (…) om vrijheid en eeuwig leven te kiezen door de grote Middelaar van alle mensen, of om gevangenschap en dood te kiezen.

Vader in de hemel heeft je keuzevrijheid gegeven. Dat betekent dat je tussen goed en kwaad kunt kiezen en zelfstandig kunt handelen. Behalve het leven zelf is het recht om het naar eigen inzicht in te richten een van Gods grootste gaven aan jou. Nu je op aarde bent, zul je moeten bewijzen dat je je keuzevriheid goed gebruikt. Daarmee toon je dat je God liefhebt en zijn geboden wilt naleven. De Heilige Geest kan je helpen om je keuzevrijheid goed te gebruiken.

Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. God weet wat er in je leven speelt en zal je helpen om goede keuzes te maken, zelfs als je familie en vrienden hun keuzevrijheid niet goed gebruiken. Heb de morele moed om de wil van God te doen, zelfs als je daar alleen in staat. Zo stel je een voorbeeld dat anderen kunnen volgen.

Hoewel je vrij bent in je keuzes, kun je niet de gevolgen van je keuzes kiezen. Die gevolgen, goed of slecht, volgen op natuurlijke wijze op de keuzes die je maakt. Zondig gedrag kan tijdelijk werelds plezier opleveren, maar dergelijke keuzes vertragen je ontwikkeling en leiden tot verdriet en ellende. Goede keuzes leiden tot blijvend geluk en het eeuwig leven. Denk eraan, ware vrijheid is het gevolg van gehoorzaamheid; vrijheidsbeperking is het gevolg van ongehoorzaamheid.

Ook verwacht je hemelse Vader dat je de gaven en talenten ontwikkelt die je van Hem hebt gekregen. Je zult Hem later moeten uitleggen wat je met je talenten hebt gedaan en hoe je je tijd hebt besteed. Kies ervoor om uit eigen vrije wil veel goeds te doen.

Trails and paths

© plainpicture/hasengold