Materiały EnglishConnect
Materiały do kursów
dalej


Materiały do kursów (2019)

Materiały do kursów

Materiały do kursów

Podczas kursów EnglishConnect można uczyć się języka angielskiego w środowisku związanym z ewangelią.

EnglishConnect 1

EnglishConnect 1 for Learners

EnglishConnect 1 jest pierwszym kursem dla początkujących, który pozwala opanować podstawy komunikowania się w języku angielskim.

EnglishConnect 1 for Instructors

Ten podręcznik jest przeznaczony dla prowadzących kurs EnglishConnect 1. Zawiera on zarówno materiały dla kursantów, jak i instrukcje dla nauczycieli.

EnglishConnect 2

EnglishConnect 2 for Learners

EnglishConnect 2 jest drugim kursem dla początkujących, który pozwala opanować podstawy komunikowania się w języku angielskim.

EnglishConnect 2 for Instructors

Ten podręcznik jest przeznaczony dla prowadzących kurs EnglishConnect 2. Zawiera on zarówno materiały dla kursantów, jak i instrukcje dla nauczycieli.

Dodatkowe materiały

EnglishConnect Implementation Guide

Ten przewodnik zawiera instrukcje do zorganizowania grup EnglishConnect 1 i EnglishConnect 2.

EnglishConnect Listening Practice Videos

Ta lista zawiera dostęp do nagrań wideo dla każdej lekcji, pozwalających kształcić słuchanie ze zrozumieniem.

EnglishConnect Picture Packet

Ten zbiór ilustracji jest opcjonalną częścią pakietu do nauki słownictwa i ćwiczenia umiejętności konwersacji. Plik PDF zawiera ilustracje dla EnglishConnect 1 oraz EnglishConnect 2. Kursanci i nauczyciele mogą pobrać plik PDF, aby mieć dostęp do ilustracji.