Jėzaus Kristaus Bažnyčioje jūs esate mokytojas
  Footnotes
  Theme

  „Jėzaus Kristaus Bažnyčioje jūs esate mokytojas“, „Ateik ir sek paskui mane“ – Sekmadieninei mokyklai. Naujasis Testamentas, 2020 (2020)

  „Jėzaus Kristaus Bažnyčioje jūs esate mokytojas“, „Ateik ir sek paskui mane“ – Sekmadieninei mokyklai, 2020

  Jėzus moko žmones

  Jėzaus Kristaus Bažnyčioje jūs esate mokytojas

  Jūs buvote pašauktas Dievo mokyti Jo vaikus Gelbėtojo būdu. Į šį pašaukimą jus įšventino Jo šventos kunigystės įgaliojimu. Net jei nesate patyręs mokytojas, jei gyvensite vertai, kasdien melsitės ir studijuosite Raštus, kad padėtų jums būti sėkmingam, Dangiškasis Tėvas suteiks jums įtaigumo ir Šventosios Dvasios galios (žr. 2 Nefio 33:1).

  Tie, kuriais jums patikėta rūpintis, yra Dangiškojo Tėvo vaikai, ir Jis žino, ko jiems reikia ir kaip geriausiai jiems padėti. Dievas per Šventąją Dvasią ves jus jums ruošiantis ir pamokose. Jis jums apreikš, ką turėtumėte sakyti ir daryti (žr. 2 Nefio 32:5).

  Svarbiausias Evangelijos mokymo ir mokymosi tikslas yra pakeisti gyvenimą. Jūsų, kaip mokytojų, tikslas padėti tiems, kuriuos mokote, iš visų jėgų stengtis atsiversti į Jėzaus Kristaus Evangeliją. Šio tikslo siekiama ne tik pamokos metu. Paskatinkite mokinius aktyviai dalyvauti mokantis Jėzaus Kristaus principų bei doktrinų ir vadovautis tuo, ko išmoks. Skatinkite juos asmeninį studijavimą ir studijavimą su šeima už klasės ribų paversti pagrindiniu Evangelijos mokymosi šaltiniu. Kai pasitelkę tikėjimą jie studijuos asmeniškai ir su šeima, į savo gyvenimą įneš Dvasios, nes tikrasis atsivertimas vyksta per Dvasią. Viskas, ką darote kaip mokytojas, turėtų būti sutelkta į šį šventą tikslą.

  Mokykite tik tokios atkurtosios Jėzaus Kristaus Evangelijos doktrinos, kokia yra Raštuose ir pastarųjų dienų pranašų žodžiuose. Tyra doktrina – amžina, nesikeičianti tiesa, kurios moko Dievas ir Jo tarnai, – priartina dvasią ir turi galios keisti gyvenimą.

  Pašaukimas mokyti yra šventas pavedimas ir todėl normalu, kad kartais atrodo per sunku. Tačiau atminkite, kad jus pašaukė jūsų Dangiškasis Tėvas, o Jis niekada jūsų neapleis. Tai Viešpaties darbas ir, kai tarnausite „visa savo širdimi, galia, protu ir stiprybe“ (DS 4:2), Jis padaugins jūsų gebėjimus, dovanas bei talentus ir jūsų tarnavimas laimins gyvenimą tų, kuriuos mokote.