Bibliotecă
Instrucțiuni pentru timpul pentru cântat și pentru prezentarea realizată de copii în cadrul adunării de împărtășanie

„Instrucțiuni pentru timpul pentru cântat și pentru prezentarea realizată de copii în cadrul adunării de împărtășanie”, Vino și urmează-Mă – pentru timpul pentru cântat, 2019 (2018)

„Instrucțiuni pentru timpul pentru cântat”

Primary

Instrucțiuni pentru timpul pentru cântat și pentru prezentarea realizată de copii în cadrul adunării de împărtășanie

Stimate președinții ale Societății Primare și responsabile pentru muzică,

Cântecele pentru Societatea Primară reprezintă un instrument important în a-i ajuta pe copii să învețe despre planul fericirii al Tatălui Ceresc și adevărurile de bază ale Evangheliei lui Isus Hristos. Când copiii cântă despre principiile Evangheliei, Duhul Sfânt va depune mărturie despre veridicitatea lor. Cuvintele și muzica vor rămâne în mintea și inima copiilor pe parcursul vieții lor.

Căutați ajutorul Spiritului când vă pregătiți să predați Evanghelia prin muzică. Împărtășiți-vă mărturia despre adevărurile despre care cântați. Ajutați copiii să înțeleagă legătura dintre muzică și ceea ce învață și trăiesc acasă și în clasele Societății Primare. Copiii și membrii familiilor lor vor fi binecuvântați datorită eforturilor pe care le faceți cu devotament.

Vă iubim și ne exprimăm recunoștința pentru slujirea pe care o faceți cu devotament pentru a-i întări și proteja pe copiii noștri prețioși.

Președinția Generală a Societății Primare

Instrucțiuni pentru timpul pentru cântat

Primary

5 minute (Președinția Societății Primare): rugăciune de deschidere, scriptură sau articol de credință și o cuvântare

20 minute (responsabilă pentru muzică): timp pentru cântat

Președinția Societății Primare și responsabila pentru muzică aleg, pentru fiecare lună, cântecele care susțin principiile pe care copiii le învață în clasele lor și acasă. Acest îndrumar cuprinde o listă a cântecelor care susțin aceste principii. Aceste cântece sunt, de asemenea, sugerate în rezumatele din Vino și urmează-Mă – pentru Societatea Primară.

Pe măsură ce predați copiilor cântecele, invitați-i să împărtășească ce au învățat deja despre povestirile și principiile doctrinare despre care vorbesc cântecele. Puteți revedea rezumatele din Vino și urmează-Mă – pentru Societatea Primară pe care copiii le studiază la clasele lor. Aceasta vă va ajuta să știți ce povestiri și principii învață copiii, pentru a vă gândi cum puteți sprijini cu muzică procesul lor de învățare.

În timpul pentru cântat, puteți, de asemenea, să revedeți cântece pe care copiii le-au învățat anterior și cântece pe care le face plăcere să le cânte. Când le revedeți, invitați-i pe copii să-și împărtășească gândurile și sentimentele despre adevărurile care se găsesc în aceste cântece.

Cartea Cântece pentru copii este resursa principală de muzică pentru Societatea Primară. Imnurile din cartea de imnuri și cântecele din revistele Prietenul și Liahona pot fi, de asemenea, folosite. Ocazional, copiii pot cânta cântece patriotice sau de sărbătoare, care sunt potrivite pentru ziua de duminica și pentru vârstele copiilor. Folosirea oricăror alte cântece la Societatea Primară trebuie să fie aprobată de către episcopat (vedeți Handbook 2: Administering the Church [2010], 11.2.4).

Plan pentru Societatea Primară în anul 2019

În fiecare săptămână, programul Societății Primare cuprinde:

Timp pentru cântat

25 de minute

Pauză în care copiii se duc la clase

5 minute

Clase

20 minute

Conducătoarele unei Societăți Primare de dimensiuni mai mari pot împărți copiii în două grupuri: un grup participă la clasele Societății Primare în timp ce celălalt grup se află la timpul pentru cântat. Apoi, cele două grupuri vor schimba locurile. În astfel de cazuri, conducătoarele Societății Primare pot adapta timpul indicat mai sus pentru a corespunde circumstanțelor respective.

Muzică pentru timpul pentru cântat, 2019

Ianuarie

Vino și urmează-Mă”, Imnuri, nr. 74.

Rugăciunea unui copil”, Cântece pentru copii, p. 6.

Copil a fost cândva Isus”, Cântece pentru copii, p. 34.

Februarie

Botez”, Cântece pentru copii, p. 54.

Voi urma planul lui Dumnezeu”, Cântece pentru copii, p. 86.

El Și-a trimis Fiul”, Cântece pentru copii, p. 20.

Martie

Eu încerc să fiu ca Isus”, Cântece pentru copii, p. 40.

Oare te-ai rugat?”, Imnuri, nr. 89.

Să-mi spui povești despre Isus”, Cântece pentru copii, p. 57.

Aprilie

Credința”, Cântece pentru copii, p. 50.

Eu simt dragostea Sa”, Cântece pentru copii, p. 42.

Isus a-nviat”, Cântece pentru copii, p. 44.

Mai

Țineți poruncile”, Cântece pentru copii, p. 68.

Familiile pot fi împreună, azi și mereu”, Cântece pentru copii, p. 98.

Copil al Domnului”, Cântece pentru copii, p. 2.

Iunie

Iubiți-vă unul pe altul”, Cântece pentru copii, p. 74.

Priviți, Mântuitorul moare”, Imnuri, nr. 115.

Oare-a trăit Isus din nou?”, Cântece pentru copii, p. 45.

Iulie

Apărăm dreptatea”, Cântece pentru copii, p. 81.

Cu tine merg”, Cântece pentru copii, p. 78.

Tatăl meu trăiește”, Cântece pentru copii, p. 8.

August

Când sunt botezat”, Cântece pentru copii, p. 53.

Duhul Sfânt”, Cântece pentru copii, p. 56.

Domnul mi-a dat un templu”, Cântece pentru copii, p. 73.

Septembrie

Fericiți, ajutăm”, Cântece pentru copii, p. 108.

Rugăciunea unui copil”, Cântece pentru copii, p. 6.

Trăiește-al meu Mântuitor”, Imnuri, nr. 86.

Octombrie

Când va veni din nou”, Cântece pentru copii, p. 46.

Biserica lui Isus Hristos”, Cântece pentru copii, p. 48.

Îmi place să văd templul”, Cântece pentru copii, p. 99.

Noiembrie

Search, Ponder, and Pray”, Cântece pentru copii, p. 109.

Spune-mi, Doamne”, Cântece pentru copii, p. 75.

Bunătatea începe cu mine”, Cântece pentru copii, p. 83.

Decembrie

Tatăl Ceresc mă iubește”, Cântece pentru copii, p. 16.

Alegeți calea dreaptă”, Cântece pentru copii, p. 82.

Când sunt botezat”, Cântece pentru copii, p. 53.

Folosirea muzicii pentru a preda doctrina

Primary

Scopul timpului pentru cântat este să-i ajute pe copii să învețe adevărurile Evangheliei. Ideile următoare vă pot inspira în timp ce planificați modalități în care să predați principiile Evangheliei care se găsesc în imnuri și cântecele pentru Societatea Primară.

Citiți scripturile menționate ca referințe. În cazul multor cântece din Cântece pentru copii și din cartea de imnuri, sunt menționate ca referințe scripturile care au legătură cu subiectul acestora. Ajutați copiii să citească unele dintre aceste fragmente din scripturi și să discute despre legătura dintre aceste scripturi și cântec. Puteți, de asemenea, să scrieți pe tablă câteva referințe din scripturi și să invitați copiii să indice cântecul sau strofa dintr-un cântec care are legătură cu o referință.

Completați spațiile libere. Scrieți, pe tablă, o strofă din cântec din care lipsesc mai multe cuvinte cheie. Apoi, rugați copiii să cânte cântecul, ascultând cuvintele care completează spațiile libere. Pe măsură ce completează fiecare spațiu liber, discutați principiile Evangheliei pe care le învață din cuvintele care lipsesc.

Citate din cuvintele conducătorilor Bisericii. Invitați copiii să asculte un citat din cuvintele unui conducător al Bisericii, în care se predă același principiu al Evangheliei predat de cântecul pentru Societatea Primară. Rugați-i să ridice mâna când aud ceva care îi ajută să înțeleagă adevărul despre care cântă. Rugați-i să împărtășească ceea ce au auzit.

Depuneți mărturie. Depuneți, în fața copiilor, o scurtă mărturie despre adevărurile Evangheliei găsite în cântecul pentru Societatea Primară. Ajutați copiii să înțeleagă că interpretarea de cântece este un mod în care ei pot depune mărturie și pot simți Spiritul.

Fiți martor. Invitați copiii să se ridice și să împărtășească ce au învățat din cântecul pe care îl cântă sau ce simt în legătură cu adevărurile predate în cântecul respectiv. Întrebați-i ce simt în timp ce cântă cântecul și ajutați-i să identifice influența Duhului Sfânt.

Folosiți ilustrații. Rugați copiii să vă ajute să găsiți sau să creați imagini care ilustrează cuvinte sau expresii importante din cântecul respectiv. Invitați-i să împărtășească modul în care imaginile ilustrează cântecul și ce ne învață cântecul. De exemplu, dacă predați cântecul „Voi urma planul lui Dumnezeu” (Cântece pentru copii, p. 86), puteți pune prin cameră imagini care să ilustreze cuvintele importante din cântec (cum ar fi dar, cer, casa, pământ și vin). Rugați copiii să adune imaginile și să le țină în ordinea corectă în timp ce cântați împreună cântecul.

Lecție practică. Puteți folosi un obiect pentru a inspira o discuție despre un cântec. De exemplu, cântecul „Credința” (Cântece pentru copii, p. 50) menționează o sămânță. Puteți arăta copiilor o sămânță și puteți vorbi despre modul în care arătăm credință când plantăm o sămânță; aceasta ar putea duce la o discuție despre modurile în care arătăm credința în Isus Hristos, așa cum se descrie în cântec.

Invitați copiii să împărtășească experiențe personale. Ajutați copiii să coreleze principiile predate în cântec cu experiențele legate de acele principii pe care le-au trăit. De exemplu, înainte de a cânta „Îmi place să văd templul” (Cântece pentru copii, p. 99), puteți ruga copiii să ridice mâna dacă au văzut un templu. Invitați-i să se gândească, în timp ce cântă, la ce simt când văd un templu.

Adresați întrebări. Există multe întrebări pe care le puteți adresa în timp ce cântați cântece. De exemplu, puteți întreba copii ce învață din fiecare strofă din cântec. Îi puteți ruga să se gândească la întrebări la care găsesc răspuns în cântec. Aceasta poate duce la o discuție despre adevărurile predate în cântec.

Ascultați pentru a identifica răspunsuri. Rugați copiii să asculte pentru a identifica răspunsuri la întrebări precum „cine?”, „ce?”, „unde?”, „când?” sau „de ce?”. De exemplu, în cântecul „Botez” (Cântece pentru copii, p.54), ei pot asculta și identifica cine L-a botezat pe Isus și unde, când, cum și de ce a fost El botezat. De asemenea, puteți ruga copiii să asculte pentru a identifica respectivele cuvinte cheie sau să numere pe degete de câte ori cântă un anumit cuvânt.

Ajutați copiii să învețe și să-și aducă aminte cântece pentru Societatea Primară

Primary

Copiii învață un cântec ascultându-l și cântându-l din nou și din nou. Cântați întotdeauna copiilor cuvintele unui cântec nou, nu îl citiți sau recitați doar. Aceasta îi ajută pe copii să facă legătura dintre melodie și cuvinte. După ce un cântec este predat, recapitulați-l într-o varietate de modalități vesele pe parcursul anului. Mai jos, sunt menționate câteva idei pentru a-i ajuta pe copii să învețe și să recapituleze cântece.

Creați afișe. Expuneți afișe cuprinzând cuvinte din fiecare strofă sau imagini care ilustrează cuvintele. În timp ce copiii cântă, acoperiți cuvintele sau imaginile până când ei cântă întreaga strofă fără afiș. De asemenea, puteți invita copiii să vă ajute să creați afișe.

Indicați prin gesturi sunetele. Pentru a-i ajuta pe copii să învețe linia melodică a unui cântec țineți-vă mâna în poziție orizontală și, în timp ce cântați cuvintele, mișcați-vă mâna în sus pentru a indica sunetele înalte și în jos pentru a indica sunetele joase.

Ecoul. Invitați copiii să fie ecoul dumneavoastră repetând ce cântați. Cântați copiilor un pasaj scurt sau un rând și rugați-i apoi să vi-l cânte și ei.

Folosiți modalități variate. Cântați cântece într-o varietate de moduri, cum ar fi șoptind, fredonând, bătând din palme măsura, schimbând ritmul sau cântând în timp ce stați jos sau în picioare. De asemenea, puteți face un cub din hârtie și, pe fiecare parte a cubului, puteți scrie un mod diferit de a cânta. Invitați un copil să rostogolească acel cub pentru a hotărî cum vor cânta copiii cântecul.

Cântați în grupuri. Desemnați fiecărei clase sau fiecărui copil un pasaj pe care să-l cânte stând în picioare și, apoi, rugați-i să schimbe pasajele până când fiecare clasă sau copil a avut ocazia să cânte fiecare pasaj.

Folosiți gesturi. Invitați fiecare copil să se gândească la mișcări simple ale mâinilor care îi ajută să-și aducă aminte cuvintele și mesajele dintr-un cântec. De exemplu, când interpretați a doua strofă din „Tatăl Ceresc mă iubește” (Cântece pentru copii, p. 16), îi puteți invita pe copii să-și indice ochii, să imite un fluture și să-și pună palmele in formă de cupă în spatele urechilor. Rugați-i să-și ducă mâna la inimă în timp ce cântă „Știu, mă iubește Tatăl Ceresc”.

Fetele cântă, băieții cântă. Desenați un băiat pe o foaie și o fată pe o alta și lipiți, separat, cele două imagini pe două bețișoare. În timp ce recapitulați un cântec, ridicați una dintre imagini pentru a indica cine trebuie să cânte acea parte a cântecului.

Aruncare la coșuleț. Plasați coșulețe sau alte recipiente, numerotate, în partea din față a camerei – tot atâtea recipiente câte strofe are un anumit cântec. Invitați unul dintre copii să arunce o pungă de semințe sau bucățele de hârtie într-un recipient numerotat sau lângă el. Rugați copiii să cânte strofa cu numărul de pe recipient.

Corelați o imagine cu un pasaj. Scrieți fiecare vers al unui cântec pe o bucată diferită de hârtie și găsiți o imagine care ilustrează acel vers. Puneți imaginile pe o parte a încăperii și bucățile de hârtie pe cealaltă. Cântați cântecul și rugați copiii să coreleze imaginile și cuvintele.

Îndrumări pentru prezentarea din cadrul adunării de împărtășanie

Sub îndrumarea episcopului, prezentarea realizată de copii în cadrul adunării de împărtășanie se desfășoară, de obicei, în al patrulea trimestru al anului. În calitate de președinție a Societății Primare și de responsabilă pentru muzică, veți aranja să vă întâlniți, la începutul anului, cu respectivul consilier din cadrul episcopatului care răspunde de Societatea Primară, pentru a începe discuțiile cu privire la planul prezentării. După finalizarea planului, veți obține aprobarea sa.

Prezentarea trebuie să permită copiilor să prezinte ce au învățat ei și familiile lor din Noul Testament acasă și la Societatea Primară, inclusiv cântecele pentru Societatea Primară pe care le-au cântat în timpul anului. Gândiți-vă, rugându-vă, la ce principii ale Evangheliei și ce cântece susțin ce au învățat. Pe parcursul anului, păstrați notițe despre cuvântările și despre experiențele fiecărui copil pentru o eventuală folosire în prezentare. Invitați copiii să împărtășească scripturi, povestiri și mărturiile lor în cadrul prezentării. În timp ce planificați prezentarea, gândiți-vă la moduri în care aceasta poate ajuta congregația să se concentreze asupra Salvatorului și învățăturilor Sale.

Unitățile cu un număr mic de copii se pot gândi la modalități în care membrii familiei pot participa alături de copiii lor. Un membru al episcopatului poate să încheie adunarea rostind câteva comentarii scurte.

Când pregătiți prezentarea, amintiți-vă următoarele îndrumări:

  • exersarea nu trebuie să consume inutil din timpul destinat claselor Societății Primare sau familiilor;

  • mijloacele vizuale, costumațiile și prezentările media nu sunt adecvate pentru adunarea de împărtășanie.

Vedeți Handbook 2: Administering the Church (2010), 11.5.4.

Notă. Referirile la episcopii și episcopate se aplică și ramurilor și președințiilor de ramuri.