Jūs esate vaikų mokytojas
  Footnotes
  Theme

  „Jūs esate vaikų mokytojas“, „Ateik ir sek paskui mane“ – Pradinukų organizacijai. Mormono Knyga, 2020 (2020)

  „Jūs esate vaikų mokytojas“, „Ateik ir sek paskui mane“ – Pradinukų organizacijai, 2020

  Jėzus laiko vaiką

  Jūs esate vaikų mokytojas

  Dievas jus pašaukė Jo vaikus mokyti Gelbėtojo būdu. Į šį pašaukimą jus įšventino Jo šventos kunigystės įgaliojimu. Net jei nesate patyręs mokytojas, bet gyvensite vertai, kasdien melsitės ir studijuosite Raštus, Dangiškasis Tėvas padės jums siekti sėkmės, siųsdamas Šventosios Dvasios įtaką ir galią (žr. 2 Nefio 33:1).

  Jums patikėta rūpintis Dangiškojo Tėvo vaikais, Jis žino, ko jiems reikia ir kaip geriausiai jiems padėti. Dievas per Šventąją Dvasią ves jus jums ruošiantis ir mokant. Jis jums apreikš, ką turite sakyti ir daryti (žr. 2 Nefio 32:5).

  Visais šių brangių vaikų gyvenimo atžvilgiais jie nuolat sugeria informaciją, formuoja ir grynina savo nuostatas, kai ką atranda ir dalijasi tais atradimais. Tai ypač taikytina Evangelijos kontekste, nes vaikai yra pasiruošę ir trokšta išmokti šias paprastas tiesas. Jų tikėjimas dvasiniais dalykais yra stiprus ir tyras, jie kiekvieną akimirką priima kaip galimybę mokytis. Jie noriai taiko tai, ką išmoksta, net jei jų supratimas nėra išbaigtas. Mes visi taip turėtume priimti Evangeliją. Gelbėtojas mokė: „Iš tiesų sakau jums: kas nepriims Dievo karalystės kaip kūdikis, niekaip neįeis į ją!“ (Luko 18:17.)

  Pašaukimas mokyti vaikus yra šventas pavedimas ir todėl normalu, kad kartais tai atrodo per sunku. Tačiau atminkite, kad jus pašaukė Dangiškasis Tėvas, Jis niekada jūsų neapleis. Tai yra Viešpaties darbas ir jums tarnaujant „visa savo širdimi, galia, protu ir stiprybe“ (DS 4:2) Jis padaugins jūsų gebėjimus, dovanas ir talentus, ir jūsų tarnystė palaimins jūsų mokinukų gyvenimą.