Musika
Tusipese a Tamaiti a le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Pa‘ia o Aso e Gata Ai

Tusipese a Tamaiti a le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Pa‘ia o Aso e Gata Ai